Gemeente Haaksbergen


Onderzoek naar verdere professionalisering theater
06-07-2009 Onderzoek naar verdere professionalisering theater In september start een onderzoek naar de mogelijkheden om theater De Kappen verder te professionaliseren. Uit een vergelijking met theaters van gelijke omvang en theaters in de regio blijkt dat De Kappen minder bezoekers trekt dan de andere organisaties en dat ook het rendement achterblijft. Ook een mogelijke fusie van Kulturhus 't Iemenschoer - de exploitant van het theater - met welzijnsorganisatie Scala uit Hengelo speelt mee bij het besluit van het college om een onderzoek uit te laten voeren.

Door het onderzoek hoopt de gemeente inzicht te krijgen in wat nodig is om het theater nog aantrekkelijker te maken voor Haaksbergenaren, amateurverenigingen, scholen en bedrijven. Daarvoor wordt onder meer een financiële analyse gemaakt van de huidige exploitatie, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met andere theaters. De bedrijfsvoering is onderwerp van onderzoek. Er wordt bekeken of de programmering aangepast zou moeten worden om meer bezoekers naar het theater te trekken. De invloed van de nabijheid van theater De Bouwmeester in het Assink Lyceum wordt meegenomen in het onderzoek. En de gevolgen voor het theater van een eventuele fusie van 't Iemenschoer met het Hengelose Scala worden bekeken, evenals mogelijke samenwerking met theaters in de regio. Eind dit jaar zijn de onderzoeksresultaten bekend.

Cultuurtoerisme
Burgemeester en wethouders hechten grote waarde aan een goed functionerend theater. Het theater is niet alleen vanuit cultureel, maar bijvoorbeeld ook vanuit economisch oogpunt belangrijk. Het theater kan zorgen voor cultuurtoerisme en voor het versterken van het centrum. Bovendien kan de aanwezigheid van voorzieningen als een theater een rol spelen bij een besluit van woningzoekenden om zich in Haaksbergen te vestigen. De gemeente verstrekt jaarlijks subsidie aan Kulturhus 't Iemenschoer voor de exploitatie van het theater.