Werkgeversvereniging AWVN

Ontslagvergoeding daalt

Den Haag 25 juni 2009 - De gemiddelde ontslagvergoeding in sociale plannen vertoont een dalende trend. Dat concludeert werkgeversvereniging AWVN op basis van een inventarisatie van 90 recent afgesloten sociale plannen. Belangrijkste verklaringen zijn het economische klimaat en de invloed van de nieuwe kantonrechtersformule.

Haaks op beleid bonden
De kantonrechtersformule is op 1 januari 2009 gewijzigd. Van de 76 inmiddels afgesloten plannen met de kantonrechtersformule als uitgangspunt, bevat een derde de nieuwe formule. Deze ontwikkeling staat haaks op het beleid van vakbonden om in te zetten op de oude formule. In de overige 14 sociale plannen wordt de kantonrechtersformule niet toegepast.

Lagere vergoeding
Bij de onderhandelingen over sociale plannen blijken vakbondsbestuurders vaak bereid een lagere C-factor (correctiefactor) te accepteren in ruil voor toepassing van de oude formule. Hierdoor vallen de vergoedingen op basis van de oude kantonrechtersformule lager uit. In sociale plannen waarbij de nieuwe kantonrechtersformule is toegepast is de C-factor hoger dan in sociale plannen met de oude formule: 0,95 tegenover 0,87. In beide gevallen ligt de correctiefactor onder de 1.

Het ontslagrecht is al jaren een twistpunt tussen de sociale partners. Deze impasse is eind 2008 doorbroken door de Kring van Kantonrechters. De vergoeding als compensatie voor ontslag was volgens Kantonrechters vaak te hoog, zeker voor werknemers die zonder problemen een nieuwe baan kunnen vinden.

AWVN meent, evenals de Kring van Kantonrechters, dat voor werknemers met goede kansen op de arbeidsmarkt een ontslagvergoeding minder hoog kan zijn. Zeker als het budget voor een sociaal plan vooral gericht is op van-werk-naar-werktrajecten. Daarbij geldt dat een reorganisatie gericht is op de continuïteit van de onderneming. Het totale budget voor een sociaal plan dient dus een goed balans te vertonen tussen de zorgplicht voor de vertrekkende werknemer zonder dat dit een te zware last legt op de organisatie en dus de blijvende werknemers.

De gegevens van deze inventarisatie zijn gepubliceerd in het vakblad Werkgeven. AWVN-leden kunnen een volledige rapportage opvragen bij de vereniging.
Voorbehoud | Privacybeleid | AWVN International Services 070 - 850 86 05 | werkgeverslijn@awvn.nl | Postbus 93050, 2509 AB Den Haag
____________________
Zoeken
Geavanceerd

____________________

____________________ login