Gemeente Nieuwegein


* persberichten >

* wijkschouw jutphaas wijkersloot

Wijkschouw Jutphaas Wijkersloot

maandag, 6 juli 2009

Donderdag 25 juni fietsten de leden van het wijknetwerk, aangevuld met verschillende enthousiaste bewoners, enkele raadsleden en medewerkers van de gemeente Nieuwegein door hun wijk. Door de aanwezige bewoners en het wijknetwerk werd de eerste wijkschouw in deze wijk als een succes ervaren.

Aandachtspunten en complimenten

Tijdens de rondgang werden er verschillende punten onder de aandacht gebracht. Van onveilige speelplaatsen, parkeeroverlast, te hoog gras, hondenpoep tot wortelopdruk. Bij het stilstaan werd duidelijk door bewoners weergegeven wat de problematiek was. Medewerkers van de gemeente konden in sommige gevallen direct antwoord op de vraag geven, in andere gevallen werd het opgeschreven om later terug te koppelen in het wijknetwerk. Dit keer ook complimenten voor de gemeente voor het openbaar groen en het opgeknapte park de Kokkenbogaard.

Leegstaande panden

Dat het wijknetwerk bezig is om naar de toekomst te kijken, bleek uit het feit dat men op verschillende plaatsen stilstond bij leegstaande panden. Op de Nedereindseweg bij het oude pand van de Rabobank en aan de Herenstraat het pand van cafe het Zwaantje. Bewoners wilde weten of er al plannen waren met de panden omdat men verloedering tegen wil gaan. Door de gemeente zal hier antwoord op worden gegeven binnen het wijknetwerk.

Hekwerken

Op de Wiegerslaan werd gesignaleerd dat de speelplek gevaarlijk was voor rennende kinderen door het aangebrachte ijzerdraad rondom het veld. Ter plekke kon toegezegd worden dat dit ijzerdraad vervangen zou worden door een ander hek. Daarnaast werd ook even stilgestaan bij een hekwerk rondom een voetbalveld aan de Ansinghlaan, dat zojuist door het wijknetwerk aangeschaft is in overleg met de buurtbewoners. Een mooi voorbeeld van eigen initiatief, betaald uit het wijkbudget.

Meer informatie of meldingen?

Bewoners die signaleren dat er iets kapot is of dat het onderhoud niet voldoet aan het gestelde eisen kunnen bellen met de (gratis) servicelijn (0800 - 0230258).