Gemeente Nieuwegein


* persberichten >

* wijkschouw fokkesteeg

Wijkschouw Fokkesteeg

maandag, 6 juli 2009

Dinsdag 30 juni liepen leden van het wijknetwerk, samen met de wijkwethouder J. van Everdingen, een raadslid en medewerkers van de gemeente Nieuwegein door hun wijk Fokkesteeg. De wijkschouw verliep in een goede sfeer.

Diverse aandachtspunten

Tijdens de wijkschouw kwamen diverse punten aan de orde. Voorbeelden hiervan zijn het onderhoud van het groen en de staat van het groen. Er waren een aantal wensen voor herbestrating en er werden twijfels geuit over het nut en de hoogte van verkeersdrempels. Tijdens de wijkschouw zijn de pas neergezette watervogeltrappetjes bekeken. Ook zijn zowel het pannaveldje, het speelveldje aan de Holterschans en het voetbalveldje aan de Norgerveste bezocht. Hondenpoep, "vergeten" afvalbakken, bestrating, te hoog groen en het ontbreken van een omheining waren de aandachtspunten hierbij. In de route waren ook de Parktunnel en Oudegeintunnel opgenomen. Bij de Parktunnel is gesproken over de stand van zaken van het kunstproject. Bij de Oudegeintunnel kwam de rommel in de tunnel en de wens voor een fietsverbinding aan de orde. Binnen een maand zal er een terugkoppeling aan de deelnemers en wijknetwerk komen.

Meer informatie of meldingen?

Foto's van de wijkschouw zijn vanaf dinsdag 7 juli te zien op de pagina van Fokkesteeg. Bewoners die signaleren dat er iets kapot is of dat het onderhoud niet voldoet aan het gestelde eisen kunnen bellen met de (gratis) servicelijn (0800 - 0230258).