Regie der Gebouwen - Officiële opening vann het Rijksarchief te Doornik (rue des Augustins, 20, 7500 Doornik)

06/07/2009 14:18

REGIE DER GEBOUWEN - REGIE DES BATIMENTS

Op vrijdag 3 juli 2009 werd het nieuwe depot voor het Rijksarchief te Doornik officieel geopend in aanwezigheid van Vice-Eerste Minister D. Reynders (bevoegd voor de Regie der Gebouwen), minister S. Laruelle en andere prominenten. Het Rijksarchief is gehuisvest in de oude papieropslagplaats van de drukkerij Casterman. Het maakt deel uit van een volledig gerenoveerde site. Het Rijkarchief beschikt voortaan over een opslagcapaciteit voor zo'n 12,8 km archieven. Bij de renovatie van de opslagplaats bracht de Regie der Gebouwen haar technische knowhow in en volgde zij de installatie van de compactusarchieven op. De Regie der Gebouwen huurt het gebouw voor een periode van 20 jaar.

De vroegere opslagcapaciteit van het Rijksarchief op de place Paul-Emile Janson was te klein geworden en beantwoordde niet meer aan de normen inzake opslagplaats en publieksonthaal.

De stad Doornik, het Rijksarchief en de Regie der Gebouwen gingen op zoek naar een geschikt gebouw. De keuze viel op de geconverteerde site van de voormalige drukkerij Casterman, in het bijzonder op de opslagruimte voor papier. Het complex bevindt zich in het stadscentrum. De Stad Doornik kocht het gebouw aan en voerde de renovatiewerken uit, hierbij technisch bijgestaan door de Regie der Gebouwen. De nieuwe locatie biedt genoeg plaats voor 12,8 km archieven en is vlot bereikbaar voor het publiek. Vandaag worden er reeds zo'n 4 km archieven opgeslagen.

Het gebouw was structureel aangepast en kwam tegemoet aan de eisen voor de opslag van de archieven. De draagkracht van de vloeren was toereikend en de hoogte van de ruimten bood mogelijkheden voor de inrichting van een aangename leeszaal, een tentoonstellingsruimte en kantoren en een lineaire stockagecapaciteit, verspreid over vijf verdiepingen.

De publiekswerking en de opslagruimte zijn duidelijk van elkaar afgescheiden. Het gebouw is toegankelijk voor andersvaliden. De archieven worden in de beste omstandigheden bewaard dankzij de klimaatregeling.

De Regie der Gebouwen stelde haar technische ervaring ten dienste tijdens de afwerkingfase van het project Ze was eveneens betrokken bij de studies en de installatie van de mobiele opbergrekken (systeem Compactus®), van de elektrische zuilen en bewakingscamera's, de voorlopige oplevering van het gebouw, de plaatsbeschrijvingen van in- en uitgang na de plaatsing van de mobiele opbergrekken evenals de opvolging van de opmerkingen die geformuleerd werden bij de voorlopige oplevering.

Technische fiche

Eigenaar en bouwheer: stad Doornik

Huurder: Regie der Gebouwen

Gebruiker: Rijksarchief

Duur van de renovatiewerken: 2006-2009

Investering Regie der Gebouwen in compactus: 520 703, 98 euro

Bruto-oppervlakte: 2 595 m² waarvan 769,68 m2 kantoorruimte en 1472,42 m² opslagplaatsen/ateliers

Parking: 2 parkeerplaatsen

Huurtermijn: 20 jaar

Jaarlijkse huurprijs: 225 270,54 euro

Johan Vanderborght

Woordvoerder

Regie der Gebouwen

Gulden Vlieslaan 87 bus 2

1060 Brussel

Tel.: +32(0)2-541 65 05

Fax: +32 (0)2-541 65 01

Mobile: 0479/31 26 91

www.regiedergebouwen.be

Voor eventuele hyperlinks en bijlagen:
Zie het origineel