Reesink N.V.
PERSBERICHT van KONINKLIJKE REESINK N.V.
Datum: 6 juli 2009

Levering Havenstraat-complex te Zutphen

De oplevering van het terrein als totaal is in goed overleg met Heijmans Vastgoed Realisatie
B.V. uitgesteld. Door onvoorziene omstandigheden op twee spots, is de afronding van
de sanering vertraagd. De eindevaluatie met de Provincie over de uitgevoerde sanering wordt
elk moment verwacht en over de aanpak van de spots worden nadere (werk)afspraken
gemaakt. Op basis daarvan zal worden gekomen tot een nieuwe opleveringsdatum - naar
verwachting uiterlijk binnen drie maanden - en verder wordt gehandeld in lijn met het
bestaande contract.

Zutphen, 6 juli 2009 Directie Koninklijke Reesink N.V.