GroenLinks

GroenLinks: Eurlings moet Belgen vragen stekker uit IJzeren Rijn te trekken

6 juli 2009

Met het vernietigende rapport van de Commissie van Onafhankelijke Deskundigen, heeft minister Eurlings perfecte munitie in handen om zijn Belgische collega Vanackerde ervan te overtuigen af te zien van de heropening van de IJzeren Rijn. Nu Belgische en Nederlandse deskundigen samen aantonen dat heropening van het historisch tracé, maar ook de alternatieve route, veel meer lasten dan lusten oplevert, moet minister Eurlings er bij de Belgen op aandringen de stekker uit dit kansloze project te trekken, vindt GroenLinks. Eén Betuwelijndebacle is voldoende.

De uitkomst van de zogenaamde maatschappelijke kosten-batenanalyse is glashelder. De IJzeren Rijn gaat vooral bestaande treinen trekken, die nu over de Montzenroute rijden, en genereert nauwelijks nieuw transport. De spoorlijn haalt maar heel weinig vervoer van de weg af: het aantal vrachtautokilometers daalt naar verwachting slechts met 0,01%. Doordat de lijn niet geëlektrificeerd wordt, neemt de maatschappelijke waarde van het project bij succesvolle exploitatie paradoxaal genoeg af, omdat er dan veel extra luchtvervuiling ontstaat door diesellocs.

Los van de gammele businesscase is GroenLinks tegenstander van heropening van de IJzeren Rijn, vanwege de schade die er wordt aangericht aan diverse natuurgebieden. Ook dreigt er veel overlast voor omwonenden, waardoor naast de peperdure tunnel onder natuurgebied De Meinweg ook een tunnel door Weert onvermijdelijk zal zijn. België claimt echter een historisch recht op overpad. De vraag is echter of een rechter dat recht net zo zwaar vindt wegen als de bescherming van de natuur. Hopelijk laat de Belgische regering het zover niet komen.