Ingezonden persbericht

GroenLinks verbolgen over schrappen forse OV-variant

Uit de vandaag gepresenteerde stand van zaken rondom de ring Utrecht blijkt dat het alternatief waarbij fors wordt geïnvesteerd in het openbaar vervoer niet langer onderzocht wordt. GroenLinks is verbolgen over de keuze om deze zogenaamde OV+++ variant nu uit de plannen te schrappen.

Oorspronkelijk zou vandaag het gekozen voorkeursalternatief bekend worden, maar de plannen over de ring Utrecht laten op zich wachten. De bestuurders die samenwerken in het UVVB sluiten nu wel de variant uit waarin fors wordt geïnvesteerd in het openbaar vervoer. GroenLinks Raadslid Peter van Corler: "Op basis van een zeer globale berekening wordt nu de OV+++ variant afgeserveerd. Wij vinden dit zeer onverstandig. Vanuit de regio en in de vele inspraakreacties is aangegeven dat er vooral behoefte is aan forse OV-investeringen. Het is duidelijk dat de bestuurders in het UVVB hoe dan ook willen kiezen voor extra asfalt."

Deze keuze is opmerkelijk. De Tweede Kamer heeft vorige week besloten dat "de Kracht van Utrecht, het alternatief van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht en de Vrienden van Amelisweerd, als volwaardig alternatief meegenomen moet worden. In dit alternatief wordt fors ingezet op zaken zoals fietsvoorzieningen, openbaar vervoer en mobiliteitsmanagement, zodat wegenuitbreidingen niet nodig zijn. GroenLinks is blij met deze steun vanuit de Tweede Kamer en blijft zich in de Utrechtse gemeenteraad onverminderd inzetten voor deze alternatieven.

GroenLinks is niet verrast dat er vandaag nog geen voorkeursalternatief gepresenteerd kan worden. "Keer op keer hebben we aangegeven dat het tempo veel te hoog lag. Juist met zo'n complex onderwerp is het noodzakelijk zorgvuldig te werk te gaan. Met betrokkenheid van alle belanghebbenden", aldus Peter van Corler. GroenLinks pleit er voor om de extra tijd die nu genomen wordt te gebruiken om met bewoners, milieu- en belangenorganisaties te komen tot een gedragen voorkeursalternatief. Om dat proces een eerlijke kans te geven, moet een door vele bewoners en organisaties gedragen OV-alternatief niet bij voorbaat afgeserveerd worden.