Ingezonden persbericht

LTO presenteert tiende internationale Melkprijsvergelijking

Melkprijs voor boeren met
grote sprongen op en neer

De gemiddelde prijs die boeren in 2008 kregen voor hun melk, was de hoogste in de afgelopen tien jaar. Als de huidige melkprijs echter zo slecht blijft als in de eerste helft van dit jaar, zal de gemiddelde opbrengst de laagste worden van het afgelopen decennium. Dit blijkt uit de tiende editie van de Internationale melkprijsvergelijking van LTO, die vanmorgen op een melkveebedrijf in in Bleskensgraaf is gepresenteerd.

,,Uit deze cijfers komt op een ondubbelzinnige manier naar voren dat melkveehouders vrijwel geheel afhankelijk zijn van ontwikkeling op de markt. Gezien de wijzigingen van het EU-zuivelbeleid wisten we dat de prijzen meer zouden gaan fluctueren, maar een prijsverval zoals we nu meemaken heeft niemand voor mogelijk gehouden. De huidige melkprijs veroorzaakt op een toenemend aantal bedrijven liquiditeitsprblemen", zei voorzitter Siem Jan Schenk van de LTO-vakgroep melkveehouderij vanmorgen bij de presentatie van het rapport.

De melkprijsvergelijking is een initiatief van LTO en wordt gefinancierd en uitgevoerd door het Productschap Zuivel in samenwerking met de European Dairy Farmers (EDF). Uit de laatste vergelijking blijkt dat meerdere zuivelondernemingen die in 2007 de beste melkprijzen uitbetaalden, het afgelopen jaar amper in uitbetalingsprijs zijn gestegen of zelfs fors zijn gedaald. Dat heeft vooral te maken met de opbrengstprijzen van boter en mager melkpoeder, die in de tweede helft 2008 extreem snel zijn gedaald.

Het Finse zuivelbedrijf Hämeenlinnan Osuusmeijeri. voert de lijst van 2008 aan met een gemiddelde melkprijs van 44,43 euro per 100 kg melk. De Nederlandse coöperaties Friesland Foods en Campina, inmiddels gefuseerd, nemen met 35,36 euro een zesde plaats in op de lijst van zeventien zuivelondernemingen in Europa. Het gemiddelde van alle bedrijven is 34,63 euro per 100 kg melk. DOC Kaas sluit de rij met 30,97 euro, nadat dit bedrijf in 2007 nog een tweede plek op dezelfde ranglijst in nam.

Als de melkprijs met een dubbeltje per kilo daalt, leidt dit op een bedrijf met zes ton melk (rond 75 melkkoeien) tot een omzetdaling van 60.000 euro per jaar, zo becijfert Schenk in het voorwoord van de nieuwe prijsvergelijking. Daarin stipt hij ook de grote verschillen aan in de rendementen van de diverse zuivelondernemingen. ,,Een melkprijsverschil van vijf cent per liter over tien jaar betekent ook grote verschillen in het rendement van de zuivelondernemingen. Voor een melkveehouder betekent dit verschil al snel het hebben van een inkomen of niet", aldus de voorzitter van LTO melkveehouderij.

Datum : 6 juli 2009
Nummer : P2848