Provincie Antwerpen

6 juli 2009

Nieuw Gemeentelijk Woondossier deze week online

Provincie stimuleert kwalitatief woonbeleid bij gemeenten

Hoeveel inwoners heeft mijn gemeente? En van welk leeftijd? Wat is het gemiddelde inkomen? Hoeveel woningen zijn er? Wie gek is op cijfertjes kan vanaf deze week de 12de editie van het Gemeentelijk Woondossier raadplegen op de provinciale website provant.be. Je vindt er statistische gegevens omtrent de demografische, socio-economische en woonsituatie per gemeente. "De provincie ondersteunt hiermee de gemeentebesturen die op basis van objectieve gegevens een kwalitatief woonbeleid kunnen uitstippelen" aldus gedeputeerde Bart De Nijn.

In 1995 startte de provincie Antwerpen met het project Gemeentelijk Woondossier. Dit is een databestand met per gemeente een Statistische Fiche. Door dit gratis ter beschikking te stellen, wil het provinciebestuur alle lokale woonactoren op haar grondgebied ondersteunen bij het uitbouwen van een lokaal woonbeleid. Uit deze gegevens kan bijvoorbeeld blijken dat voor gemeente X de bevolking veroudert, waardoor het lokaal woonbeleid extra moet inspelen op deze demografische ontwikkeling. Ook het percentage sociale huurwoningen t.o.v. het aantal huishoudens kan uit de Statistische Fiche afgelezen worden.

Deze week lanceert de provincie op haar website de 12e versie. Per gemeente bundelen de fiches allerhande cijfergegevens omtrent de demografische, socio-economische en woonsituatie. De cijfergegevens zijn, in zoverre ter beschikking, bijgewerkt tot 1/1/2008. Deze databank wordt aangeboden tot op het niveau van de gemeenten, maar natuurlijk ook op het niveau van de arrondissementen, de provincie en Vlaanderen.

Zowel de statistische fiches als de bijbehorende handleiding kunnen gratis worden geprint via de provinciale website: http://www.provant.be/woondossiers

Voor wie meer wil

Op het vlak van woonbeleid reikt de provincie ook een Sociale Kaart aan. Hierin worden alle huisvestingsactoren op lokaal vlak in opgenomen. Je vindt er alle adressen van huisvestingsverantwoordelijken, sociale huisvestingsmaatschappijen, sociaal verhuurkantoren en huurdersbonden in de provincie.

In het voorjaar van 2010 wil de provincie ook een zesde boek rond huisvesting uitbrengen.

Onder de noemer 'Focus op Wonen' werden al vijf publicaties gerealiseerd. Hierin brengen professionelen hun kijk en analyse van het woonbeleid in de provincie

Focus op Wonen - Huisvestingsdimensies in de Vlaamse gemeenten
Focus op Wonen 2 - Analyse op basis van het Gemeentelijk Woondossier
Focus op Wonen 3 - Menswaardig wonen voor ouderen in Vlaanderen (over de vergrijzingsproblematiek)
Focus op Wonen 4 - Wonen en energie, een win-win-situatie, ook lokaal in de provincie Antwerpen

Focus op Wonen 5 - Lokaal woonbeleid in België. De gemeente, draaischijf of schietschijf voor behoorlijk wonen?

Verantwoordelijke gedeputeerde:

Bart De Nijn , N-VA
tel. 03 240 52 60Provincie Antwerpen