Deelgemeente IJsselmonde Rotterdam

Algemene Bezwarencommissie vergadert

Op 6 juli 2009 vergadert de Algemene Bezwarencommissie vanaf 19.30 uur in de raadzaal aan de Groene tuin 317.

Agenda

19.30 uur: hoorzitting naar aanleiding van het bezwaarschrift van A. de Ruijter tegen het besluit van het dagelijks bestuur van de deelgemeente IJsselmonde d.d. 12 juni 2008, waarbij de vergunning voor het uitoefenen van het Horecabedrijf ingevolge de Drank- en Horecawet voor een terras aan de Catullusweg 10 te Rotterdam geweigerd is;

19.50 uur: hoorzitting naar aanleiding van het bezwaarschrift van Perspect tegen het besluit van het dagelijks bestuur van de deelgemeente IJsselmonde d.d. 17 december 2008, betreffende het korten budgetsubsidie jongerenwerk met een subsidiebedrag van 280.000.

De dossiers van deze zaken liggen vanaf één week vóór de zitting ter inzage bij de informatiebalie van de deelgemeentesecretarie aan de Groene tuin 317.