Gemeente Delft

Geschiedenis van de delftse wijken

Op maandag 6 juli 2009 vertellen (oud) Delftenaren in de gemeentelijke expositieruimte 'Bouwplaats Delft' verhalen over het verleden van hun wijk. Het gaat om de buurt Gasthuislaan/Pieterstraat Hoe zag de wijk er vroeger uit? Hoe ging het er in het dagelijks leven aan toe? De gemeente is op zoek naar mensen met een persoonlijk verhaal over een van deze wijken. Deze verhalen vormen de bouwstenen van de geschiedenis van de stad.

Eind 2008 en afgelopen februari vond een soortgelijke bijeenkomst plaats over het TU gebied, de wijk Wippolder en de wijken rondom het Spoorzone gebied. Hier worden de komende jaren immers grote bouwprojecten uitgevoerd die het aangezicht van de wijk ingrijpend veranderen. De belangstelling voor de bijeenkomst bleek overweldigend waardoor nu ook voor de andere wijken met bouwprojecten avonden worden georganiseerd. De gemeente vindt het belangrijk dat het verre en nabije verleden van de stad, haar wijken en bewoners goed wordt bewaard.

Tijdens de bijeenkomst heeft iedereen de gelegenheid om aan de hand van foto's, films en persoonlijke herinneringen het verhaal van zijn of haar buurt of wijk te vertellen. Er zijn twee sprekers die vertellen over het verleden, hoe was het om in deze wijk te wonen, werken of spelen? Er is tijdens de avond voldoende gelegenheid om met elkaar herinneringen op te halen.

De bijeenkomst over de buurt Gasthuislaan/Pieterstraat vindt plaats op maandag 6 juli. Vanaf 19.30 uur is iedereen van harte welkom in de 'Bouwplaats Delft' in het Techniek Ontmoetings Punt aan de Hippolytusbuurt 14. Om 20.00 uur start het programma

Iedereen met leuke, gekke, mooie, of ontroerende herinneringen aan Delftse wijken wordt uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Ook interessant foto- en filmmateriaal is van harte welkom. Aanmelden kan bij Sylvia Coenen, gemeente Delft, scoenen@delft.nl

Noot voor de redactie,