Gemeente Delft

Inloopavond tramlijn 19

Op maandag 6 juli 2009 organiseert de gemeente in samenwerking met enkele partners een inloopavond over de aan te leggen tramlijn 19. Medewerkers van de gemeente Delft en het Stadsgewest Haaglanden zijn aanwezig voor het geven van informatie en het beantwoorden van vragen.

De avond vindt plaats in DOK Centrum, Vesteplein 100, van 19.30 uur tot 21.00 uur. Het bouwplan voor tramlijn 19 staat centraal deze avond. Tevens komen aan de orde de bouwplannen voor de Sint Sebastiaansbrug en de Kapelsbrug, die onderdeel zijn van het tramproject. Bezoekers worden daarnaast in grote lijnen ingelicht over de te verwachten werkzaamheden, de duur, eventuele overlast en de geplande omleidingen. Ook kunnen bezoekers het ontwerpbestemmingsplan Sint Sebastiaansbrug inzien en er vragen over stellen. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het ruimtelijk kader voor de nieuwe brug.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt tot en met 20 juli 2009 ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Delft, Phoenixstraat 16 en is ook te vinden op www.gemeentedelft.info. Tot het eind van de termijn kunnen reacties over het plan worden ingediend.

Noot voor de redactie (

Gemeente Delft