Gemeente Schouwen-Duiveland


Zierikzee door leerlingen Pontes

Verfraaien tunneltje onder N59 te Zierikzee door leerlingen Pontes

Publicatiedatum: 01 juli 2009
Datum laatst gewijzigd: 01 juli 2009

PERSBERICHT

Datum


1 juli 2009


LEERLINGEN PONTES VERFRAAIEN FIETS-EN VOETGANGERSTUNNELTJE ONDER N59

Zierikzee . Maandag 6 juli gaan de leerlingen van klas 2a van het vwo+ (technasium) met verf en kwast aan de slag om het voetgangers- en fietserstunneltje tussen de Schuurbeque Boeyestraat en de Koning Gustaafweg in Zierikzee te voorzien van muurschilderingen. Om 9.00 uur geeft wethouder W.G. Renden hiervoor het startsein door de eerste verfstreep op de muur te zetten.

Het maken van een muurschildering in de tunnel maakt deel uit van de plannen voor de aanleg van een langzaamverkeersroute tussen de nieuwe woonwijk Noorderpolder en de binnenstad.

Twee dagen lang gaan de leerlingen onder leiding van hun docent aan de slag om het tunneltje aantrekkelijker te maken met een muurschildering rond het thema de stad Zierikzee, waarvoor de leerlingen zelf het ontwerp hebben gemaakt. Door deze muurschildering verloopt de overgang tussen stad en omringend platteland door middel van afbeeldingen vloeiender. Bovendien zorgen de afbeeldingen in ieder geval voor een aantrekkelijker aanblik van het tunneltje. Het aanbrengen van een muurschildering uit van de plannen voor de aanleg van een langzaamverkeerverbinding tussen Noorderpolder en de binnenstad via de Schuurbeque Boeyestraat.

In het voorbije jaar hebben leerlingen, leerkracht en projectmedewerkers van de gemeente met veel enthousiasme samengewerkt aan een project rond de entree van Zierikzee, voor klas 2a van het vwo+ (technasium). Op verzoek van de gemeente hebben zij een bijdrage geleverd aan een ontwerpstudie voor de entree van de stad Zierikzee. Dit onder de titel De entree van Zierikzee wat doe je er mee. Een van hun ideeën was het verfraaien van het tunneltje onder de N59

Deze ideeën zijn door het bureau Ruimte en Groen, dat voor de gemeente een concreet inrichtingsplan opstelt, bij de planvorming betrokken. Pontes en gemeente hebben in goed overleg met Rijkswaterstaat besloten direct uitvoering te geven aan één van de concrete voorstellen van de leerlingen: het verfraaien van het fietsers- en voetgangerstunneltje onder de N59. Tijdens het schilderen blijft het tunneltje open, maar wel moeten voetgangers en fietsers rekening houden met een beperkte doorgang.