Gemeente Edam-Volendam

Verkoop recognitiegronden

Huurders van een strook gemeentegrond bij hun woning (recognitie) kunnen nog tot 1 januari 2010 hun interesse kenbaar maken voor aankoop van deze grond tegen de verlaagde grondprijs. Tot die

datum geldt de grondprijs van EUR 75,- per m². Degenen die het aankoopformulier reeds hebben ingezonden, ontvingen reeds bericht of zullen dit nog krijgen. Gezien het grote aantal reacties kan het echter enige tijd vergen voordat uw verzoek is getoetst (op o.a. kabels en leidingen) en behandeld. Ook nieuwe eigenaren van woningen, waarvan de grond bij de vorige eigenaar in recognitie was, hebben nog de mogelijkheid om tot 1 januari 2010 te reageren. Heeft u hier nog vragen over, dan kunt u zich wenden tot de afd. VROM, afd. grondzaken, tel. 399247 of 398421.