Gemeente Veenendaal


Informatiebijeenkomst sluiting Corridor Veenendaal

Dit weekend is de Albert Heijn in winkelcentrum De Corridor gestart met sloopwerkzaamheden. Tijdens deze werkzaamheden is asbesthoudend materiaal gevonden. Na tussenkomst van de Arbeidsinspectie is de sloop per direct stilgelegd. Eerste metingen wijzen erop dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Om dit volledig uit te sluiten vinden aanvullende metingen plaats.

Uit zorgvuldigheid wordt onderzocht of asbestdeeltjes zijn vrijkomen. Dit onderzoek vindt plaats in zowel de Albert Heijn als in de gangen van de Corridor (winkelgedeelte tussen de Tuinstraat en het Raadhuisplein). Tot nader order zijn dit deel van de Corridor en de winkels in dit gebied gesloten.

Uitnodiging voor informatiebijeenkomst.
Op maandagmorgen 6 juli 2009 om 10.00 uur organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor alle omwonenden en winkeliers. Locatie: Raadszaal gemeentehuis, Raadhuisplein 1.

Meer informatie.
Zodra er meer bekend is, wordt u hierover geïnformeerd. Op www.veenendaal.nl vindt u altijd de laatste stand van zaken. Vanaf maandag 8.00 uur kunt u desgewenst ook tijdens kantooruren bellen met ons informatienummer: 0318 â 538 538.