Holland Colours

PERSBERICHT HOLLAND COLOURS

Holland Colours NV bereikt overeenstemming over financiering

Holland Colours heeft overeenstemming bereikt met haar kredietverstrekkers in Nederland en de Verenigde Staten over de aan de financiering ten grondslag liggende uitgangspunten. De thans lopende financiering wordt gecontinueerd onder nieuwe voorwaarden. De nieuwe voorwaarden hebben onder andere betrekking op het stellen van extra zekerheden in Nederland, Hongarije en de Verenigde Staten en een verhoging van de rente. Bovendien zullen enkele nieuwe convenanten van toepassing zijn. De nieuwe afspraken zullen leiden tot hogere financieringslasten in 2009/2010. De looptijd en aflossingsverplichtingen van de langlopende leningen wijzigen niet. De afspraken met de kredietverstrekker in Indonesië zijn eveneens ongewijzigd.

Apeldoorn, 6 juli 2009

Profiel


· Circa 380 medewerkers;

· 2000 klanten in 80 landen;

· 10 locaties;

· Wereldwijd netwerk van agenten;

· Iedere medewerker is aandeelhouder.

Holland Colours NV is een onafhankelijke Nederlandse onderneming met vestigingen in Noord Amerika en Mexico, Europa en Azië. Het bedrijf is opgericht in 1979 en staat sinds 1989 genoteerd op de beurs van NYSE Euronext Amsterdam. Holland Colours maakt producten voor het inkleuren van kunststoffen. De belangrijkste producten zijn Holcobatch en Holcoprill. Beide producten bieden als voordelen dat zij `free flowing', stofvrij en zeer goed doseerbaar zijn. Daarnaast maakt Holland Colours pasta's voor het inkleuren van siliconen, elastomeren, PET-verpakkingen en andere toepassingen.

Holland Colours concentreert zich wereldwijd op drie focusmarkten:


· Bouw & Constructie (vooral PVC toepassingen);
· Verpakkingen (vooral PET-toepassingen);
· Siliconen & Elastomeren.

Ongeveer 80% van de omzet wordt in deze drie markten gerealiseerd.

Vrijwel de hele productie komt voor rekening van de vier hoofdlocaties in Nederland, Hongarije, de Verenigde Staten en Indonesië. De omzet van de nieuwe productielocatie in China groeit snel.

Holland Colours is georganiseerd in drie regionale divisies die zich als `profit centres' toeleggen op hun eigen regio: Europa (inclusief Midden-Oosten en Afrika), Americas en Azië. De omzetverdeling is Europa 60%, Americas 30% en Azië 10%.

Belangrijke data:
6 juli 2009 Algemene vergadering van Aandeelhouders om 13.30 uur ten kantore van de vennootschap
30 oktober 2009 Publicatie halfjaarcijfers 2009/2010Holland Colours