KPN NV

Persbericht

Voortgang EUR 1 miljard aandeleninkoopprogramma KPN

Datum

6 juli 2009

Nummer

048p

In het kader van het aandeleninkoopprogramma zoals aangekondigd op 22 oktober 2008, maakt KPN bekend dat gedurende 29 juni tot en met 3 juli 167.301 aandelen KPN zijn ingekocht tegen een gemiddelde prijs van EUR 9,85. Hiermee is ca. 62% van het inkoopprogramma afgewikkeld. Het aandeleninkoopprogramma is gestart op 19 november 2008 en eindigt op 31 december 2009.