Gemeente Hoorn

Hoorn maakt zich zorgen over afstemming Distriport

De gemeente Hoorn maakt zich zorgen over de afstemming met en de mogelijke oneigenlijke concurrentie van bedrijventerrein Distriport van de gemeente Koggenland en het Hoornse bedrijventerrein t Zevenhuis. Dat maakt het college van B en W van Hoorn bekend in een brief aan de gemeente Koggenland, in reactie op het voorontwerp bestemmingsplan voor het bedrijventerrein. De gemeente Hoorn is in gesprek met de gemeente Koggenland en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord om te komen tot een goede afstemming over de rol van de verschillende bedrijventerreinen. Het doel is dat de terreinen elkaar niet onderling beconcurreren en dat het juiste bedrijf op de juiste plek wordt gevestigd.

Bedrijventerrein t Zevenhuis is met name bedoeld als regionaal bedrijventerrein voor het meer kleinschalig midden- en kleinbedrijf. In de toelichting van het bestemmingsplan voor Distriport wordt voor het grootste gedeelte uitgegaan van zware categorieën bedrijven en van grote bedrijven, gericht op transport, distributie en logistiek.

Het voorontwerp bestemmingsplan voor Distriport biedt volgens de gemeente Hoorn echter geen mogelijkheid om bedrijven, die daar volgens de afspraken niet thuishoren, te weigeren. De gemeente Hoorn dringt er daarom bij de gemeente Koggenland op aan om normen op te nemen in de plannen die voorkomen dat het verkeerde bedrijf op de verkeerde plaats wordt gevestigd.

Daarnaast kan de gemeente Hoorn zich niet vinden in het feit dat in de plannen voor Distriport zon 25.000 m2 kantoorruimte staat. Dat is in strijd met het locatiebeleid van de provincie. Op bedrijventerreinen voor transport en distributie horen namelijk geen solitaire kantoren gevestigd te worden. Dit zou ten koste gaan van de ruimte voor vestiging van grote bedrijven gericht op transport, distributie en logistiek. Ook zou dit volgens de gemeente Hoorn betekenen dat er ongezonde en oneigenlijke onderlinge concurrentie ontstaat voor De Poort van Hoorn, dat bij uitstek bedoeld is voor de vestiging van kantoren.

De gemeente Hoorn heeft de gemeente Koggenland in een brief verzocht deze opmerkingen te verwerken in het ontwerp bestemmingsplan.

Laatste wijziging van deze pagina: 6 juli 2009