Landstede

Sportbeleid Thomas a Kempis bekroond

Directeur Pierre Pinkse van het Thomas a Kempis College heeft van een auditcommissie van het KVLO (Koninklijke vereniging van Leraren) de officiële erkenning Sportactieve school overhandigd gekregen. Het Thomas a Kempis College had enkele weken geleden een aanvraag voor deze certificering ingediend, omdat de ontwikkelingen op sportgebied het afgelopen schooljaar opvallend uitgebreid zijn. De auditcommissie vond het Thomas a Kempis buitengewoon sportminded.

De activiteiten van de school passen precies binnen de drie belangrijkste eisen van de commissie. Ten eerste moet in de uitwerking van de lessen lichamelijke opvoeding duidelijk zijn dat afstemming en samenwerking met de aanbieders van bewegingsactiviteiten buiten de school plaatsvindt.

Ook moet op basis van het leerplan structureel aandacht worden geschonken aan leerlingen met bewegingsachterstand of andere bewegingsproblemen. Tenslotte moet er binnen de school een ruim aanbod van beweeg- en sportactiviteiten zijn waaraan leerlingen op niveau en naar interesse kunnen deelnemen.

De gedachte achter de certificering is dat het belang van bewegen en sport in de ontwikkeling van kinderen onvoldoende is gediend met het enkel geven van de voorgeschreven lessen lichamelijke opvoeding.

Sportief, sportiever, sportiefst
Het Thomas a Kempis College biedt sinds dit schooljaar voor al haar leerlingen extra sportactiviteiten voor al haar leerlingen. Alle leerlingen hebben in ieder geval vier uur bewegingsonderwijs per week. Naast twee uur gewone sportlessen, hebben de leerlingen elke week twee uur uur Mijn TAK van Sport. Dat zijn sportoriëntatielessen om leerlingen kennis te laten maken met allerlei sporten.

Mijn TAK van Sport is bedoeld om leerlingen te leren met plezier een leven lang te blijven bewegen.
Voor alle leerlingen die sport heel erg leuk vinden is er elke dinsdagmiddag bovendien de gelegenheid om mee te gaan naar allerlei verenigingen om te sporten. Daarnaast kunnen leerlingen die van sport hun beroep willen maken kiezen voor de Sportklas van het TaK.

Vanaf komend schooljaar heeft het Thomas a Kempis College een hockey- en voetbalclass voor leerlingen die uitblinken in deze sporten. Deze leerlingen krijgen onder schooltijd ruimte om extra te trainen en zo toe te werken naar een carriere in de topsport.

Topsport op de middelbare school
Het Thomas a Kempis College is al jaren erkend LOOT-school, waardoor de school topsporters faciliteiten kan bieden om hun sport en school te combineren.
Met Landstede en TalentStad heeft het Thomas a Kempis College het Centre for Sports and Education opgezet, waar basketballers, volleyballers en voetballers opgeleid worden voor een carrière in de topsport