Ingezonden persbericht


Adequate reactie van ArboNed na eerste melding besmetting bij werkgever

Een eerste melding van een werkgever met werknemers besmet met het Influenza-A H1N1-virus, is binnengekomen bij ArboNed. ArboNed, die achter de schermen zich prima heeft voorbereid op de grieppandemie, heeft adequaat gehandeld. "Onze artsen weten wat ze moeten doen als er een melding binnenkomt. We hebben die werkgever adequaat van informatie voorzien. Er is geen paniek ontstaan op de werkvloer, en verdere besmetting bij die werkgever hebben we kunnen voorkomen", aldus de woordvoerder.

ArboNed heeft de afgelopen weken op vele fronten dienstverlening ontwikkeld, om zo werkgevers en werknemers snel en adequaat van informatie te voorzien. "We helpen niet alleen werkgevers, maar richten ons ook op de werknemer. Het gaat ons erom dat er geen paniek uitbreekt als een werknemer deze griep krijgt, en dat een werkgever weet hoe te handelen om verdere besmetting te voorkomen". ArboNed ondersteunt werkend Nederland op de verschillende wijzen.

Griep Verzuimspreekuur voor werknemer

Het Griep Verzuimspreekuur wordt telefonisch uitgevoerd door de bedrijfsarts van ArboNed, waarbij wordt vastgesteld of het daadwerkelijk om het nieuwe Influenza-A H1N1 gaat. Bij vermoeden van besmetting verwijst de bedrijfsarts de werknemer door naar de huisarts of de GGD. Vervolgens wordt direct de werkgever op de hoogte gebracht.

Griepadvies werkgever

ArboNed ondersteunt de werkgever op diverse wijzen. Indien besmetting wordt geconstateerd start de werknemersscan, waarbij ArboNed op verzoek van de werkgever contact opneemt met (nog) gezonde collega's van de betreffende werknemer die Influenza-A H1N1 heeft, om verdere besmetting vast te stellen en samen met de werkgever een plan op te stellen hoe verdere besmetting kan worden voorkomen zodat het bedrijf kan blijven doorgaan. Indien in het bedrijf aanwezig, kan de arts van ArboNed deelnemen in het crisisteam van het bedrijf.

Ook werkgevers waar (nog) geen besmetting is geconstateerd worden door ArboNed ondersteund. "We bieden telefonisch, en ook persoonlijk op locatie van de werkgever, voorlichting over de grieppandemie. Enkele grotere werkgevers bereiden zich op dit moment erg goed voor. Voor de bedrijven die goed voorbereid willen zijn hebben we de training "Bedrijfszeker voorbereid op een pandemie" ontwikkeld, en de eerste aanvragen zijn nu binnen. Tijdens de training leggen we uit wat een pandemie is, wat het Influenza-A H1 N1 virus is, en we vertellen wat het ziektepatroon is en hoe de pandemie verloopt. Verder vertellen we over het gebruik van virusremmers en over de inzet van vaccinaties. De nadruk in de training ligt op hoe kun je er als werkgever voor zorgen dat je bedrijf draaiende blijft als door de pandemie toch bijna de helft van de werknemers besmet raakt. En tot slot geven we concreet advies over hoe een bedrijfscontinuïteitsplan op te stellen.

Los van de training kunnen onze consultants en bedrijfsartsen werkgevers van dienst zijn bij het opstellen van zo'n bedrijfscontinuïteitsplan. In dit plan leggen wij de nadruk op twee aspecten. Enerzijds een medische zorg aspect: er wordt vastgesteld welke preventieve maatregelen kunnen worden genomen en hoe er wordt omgegaan met zieke werknemers. Anderzijds bedrijfseconomisch: in het bedrijfscontinuïteitsplan wordt vastgesteld wat de vitale bedrijfsonderdelen zijn en wordt er procesmatig geborgd dat deze afdelingen bij het uitbreken van een pandemie kunnen blijven functioneren.

"Veel werkgevers vragen ArboNed om advies. We hebben - in tegenstelling tot andere arbodienstverleners - geen speciaal griepteam samengesteld. Het gaat erom dat ál onze bedrijfsartsen weten hoe te handelen. De afgelopen weken lag de nadruk op vragen over preventie. Gezien de eerste melding van besmetting, verwachten we dat meer werkgevers en werknemers gaan volgen." ArboNed is op alle fronten voorbereid om samen met de werkgever te zorgen dat het bedrijf- ondanks de pandemie - zo goed mogelijk kan blijven draaien", aldus de woordvoerder.