Grondreiniging in Vlaanderen onderdeel van duurzame economie

06/07/2009 10:37

FEBEM-FEGE

Milieu-industrie wijst op terugverdieneffecten van investeringen in grondreiniging

Uit een interne oefening uitgevoerd door FEBEM en OVB bij hun leden-grondreinigers blijkt dat de totale omzet in de reiniging van gronden in 2008 is gestegen met zo'n 16% tegenover 2007, nl . van 50 naar 58 miljoen euro. Het aantal directe personeelsleden in de sector steeg in hetzelfde jaar in Vlaanderen van 115 naar 131. De stijging werd vooral veroorzaakt in het segment van de fysico-chemische reiniging (stijging met ongeveer 50% in tonnage tot zo'n 390.000 ton). Bij de fysico-chemie worden gronden via scheidingsinstallaties fysiek gesaneerd. Een kleinere stijging werd vastgesteld bij de biologische behandeling ( stijging met zo'n 15% tot 560.000 ton). Bij de biologische reiniging doen bacteriën het werk. De thermische reiniging (verhitting) kreeg dan wel bijna een verdriedubbeling (van zo'n 25.000 ton naar 66.000 ton) maar bleef in hoeveelheid dus beperkt.

Op een ogenblik dat de Vlaamse regering zich buigt over het beleid van de komende 5 jaar, wijst de milieu-industrie op de positieve effecten gekoppeld aan grondreiniging. Investeren in het reinigen van gronden zorgt niet alleen voor een gezondere bodem, maar ook voor extra tewerkstelling, de ondersteuning van jonge Vlaamse bedrijven in een beloftevolle markt en heel wat innovaties inzake saneringstechnieken. Een gezondere bodem betekent ook een grotere flexibiliteit in het gebruik van gronden en de creatie van nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor ondernemen en wonen in Vlaanderen. Het Vlaamse bodemsaneringsbeleid heeft de laatste jaren gezorgd voor heel wat investeringen in grondreinigingscentra. Ook de Vlaamse administratie heeft in haar memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering gewezen op het belang van bodemsaneringen.

FEBEM en OVB herhalen dan ook hun vraag naar de Vlaamse overheid om werk te maken van deze ambities. De nieuwe Vlaamse regering moet dan ook effectief extra middelen vrij maken voor de realisatie van de vele brownfieldprojecten die de vorige regering heeft aangekondigd. Dit kan niet met het huidige saneringsbudget van de Vlaamse overheid want dit zou enkel een verdringing betekenen van saneringsdossiers door de aangekondigde brownfieldprojecten. FEBEM en OVB herhalen hun vraag tot een verhoging van het overheidsbudget voor ambtshalve saneringen van de huidige 30 miljoen tot 100 miljoen euro.

Een duurzame economie betekent ook een economie die de negatieve erfenissen uit het verleden wegwerkt. Dit betekent investeren in het saneren van verontreinigingen die in het al dan niet verre verleden zijn ontstaan. Pas dan kan een gezonde economie ontstaan, vrij van alle historische lasten. De Vlaamse grondreinigingsbedrijven beschikken over de installaties, knowhow en gedrevenheid om hier werk van te maken. We steken dan ook graag de hand uit naar de komende Vlaamse regering.

FEBEM is de Federatie van Belgische Milieubedrijven. OVB is de Ondernemersvereniging voor Bodemsaneerders. FEBEM en OVB vertegenwoordigen samen alle Vlaamse grondreinigers, ttz bedrijven die eigen sites hebben waar verontreinigde gronden worden gereinigd.

Meer info:

Werner Annaert, Algemeen Directeur FEBEM, werner.annaert@febem-fege.be, 0476/90.76.28

Geert Ide, voorzitter OVB; geert.ide@envisan.com, 0476/31.77.90

Voor eventuele hyperlinks en bijlagen: Zie het origineel