Ingezonden persbericht


Persbericht
Nijmegen, 6 juli 2009

Nederlandse veetransporteur 13 maal in de fout in Polen

Een Nederlandse varkenstransporteur heeft in 2008 in Polen 13 maal de Europese regels voor dierenwelzijn tijdens transport overtreden. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Commissie waarin verslag wordt gedaan van een veterinaire inspectie in Polen. Compassion in World Farming heeft de Nederlandse autoriteiten gevraagd maatregelen te nemen.

Bij controles van varkenstransporten die Polen verlaten worden door de Poolse autoriteiten regelmatig overtredingen van de Europese regels geconstateerd. Het rapport van de Europese Commissie maakt speciaal melding van één, niet met name genoemd Nederlands bedrijf, dat alleen al in 2008 13 maal in de fout ging.

Het gaat hier om herhaalde en serieuze overtredingen van de welzijnsvoorschriften in EU-verordening 1/2005, zoals gebrek aan drinkwater, overschrijding van de rijtijden, het ontbreken van registratie van de temperatuur en het ontbreken van een certificaat van vakbekwaamheid van de chauffeur. Artikel 26(4) van de verordening maakt het mogelijk in dergelijke gevallen de vergunning van het betreffende bedrijf op te schorten of in te trekken.

In de praktijk worden er zelden adequate maatregelen genomen tegen veetransporteurs die in het buitenland de wet overtreden, als gevolg van gebrekkige communicatie tussen de autoriteiten van de betrokken landen. Compassion in World Farming heeft deze zaak daarom onder de aandacht gebracht van de Nederlandse Chief Veterinary Officer en aangedrongen op het nemen van maatregelen tegen de betreffende transporteur.

Noot voor de redactie,