Ingezonden persbericht


P E R S B E R I C H T

Hilversum 6 juli 2009

Steun voor duurzame groei Kids News Network

Meer nieuwe jeugdjournaals, versterking van het wereldwijde netwerk en een digitaal jeugdjournaalkanaal; dat zijn de ambities van het nieuwe initiatief 'Kids News Network Support' (KNN support).

'KNN support' gaat per 1 juli 2009 van start. Het programma past in Free Voice's filosofie om partners grotere zelfstandigheid te geven in de ondersteuning van media. Drie regionale programma medewerkers in Azië, Afrika en Latijns-Amerika gaan de verantwoordelijkheid delen om van KNN een groter en duurzamer netwerk van jeugdjournaals te maken.

Een netwerkcoördinator wordt binnenkort aangesteld, die de werving en selectie van de regionale KNN-programmamedewerkers op zich neemt. Vanaf januari 2010 gaan deze regionale jeugdjournaal-experts aan de slag met het opzetten van nieuwe jeugdjournaals en bestaande jeugdjournaals intensief ondersteunen. Binnen een jaar zal wekelijks een wereldwijd overzicht van de beste jeugdjournaal-items worden uitgezonden: het 'World Kids News'. Dit programma vormt de basis van het te ontwikkelen digitale jeugdjournaal-kanaal. Het doel van 'KNN Support' is om stapsgewijs een sterke internationale organisatie op te bouwen, die niet afhankelijk is van louter Nederlands initiatief of fondsen, maar zelfstandig jeugdjournaals initieert, ondersteunt en financieel zelfstandig is. Over een periode van 3 jaar wordt handen en voeten gegeven aan de ambitie een eerlijk gedeelde verantwoordelijkheid te dragen voor het uitbreiden en versterken van het wereldwijde jeugdjournaalnetwerk.

Jeugdjournaals stimuleren sociale samenhang en begrips- en meningsvorming. 'KNN Support' maakt het mogelijk dat meer kinderen in ontwikkelingslanden zich beter kunnen informeren en hun eigen mening in alle vrijheid mogen uiten via televisie en internet. Het jeugdjournaal is in de praktijk een effectief instrument voor 'empowerment' van de nieuwe generatie.

De duurzame groei van Free Voice's KNN wordt de komende drie jaar mede mogelijk gemaakt door Adessium Foundation: een onafhankelijk, privaat gefinancierd fonds dat initiatieven in binnen- en buitenland ondersteunt.


---