Port of Rotterdam

Lloyds List: Op naar ondertekening 'Rotterdam Rules'

06-07-2009

Lloyds List, het enige en meest gezaghebbende mondiale dagblad voor scheepvaart en logistiek, was de afgelopen weken hét platform voor discussie over de 'Rotterdam Rules' (*). De critici, vooral de Brusselse overkoepeling European Shippers Council (ESC) heeft alle ruimte gekregen lezers en redactie te overtuigen van hun gelijk. Het eindoordeel van de hoofdredactie werd 1 juli gepubliceerd onder de kop 'Onward to Rotterdam". Het commentaar sloot af met de woorden 'The rules represent shipping's better future, and will, if ratified, add heft to the argument that industry can support global solutions. It's Rotterdam, or bust'.

Lloyds List legt de nadruk op het belang van een mondiale modernisering van de verouderde regels, zoals voorgestaan door onder andere de Amerikaanse verladers en de Europese reders, boven een regionale waar de ESC en de EU op aansturen. Het blad wil daarmee niet zeggen dat de bezwaren van de ESC, met name de complexiteit en mogelijk hogere verzekeringskosten voor de niet-scheepvaart partijen, grond missen. Hoe valide de bezwaren ook mogen zijn, ze reflecteren regionaal zelfbelang tegenover een mondiale benadering. De laatste vraagt compromissen, maar heeft de potentie om alle partijen méér economisch voordeel op te leveren. Dat de ESC zo laat in de arena is getreden suggereert zelfgenoegzaamheid., aldus het commentaar De onderhandelingen over de regelgeving lopen al acht jaar. Hierin zijn zelfs de vaak dwars liggende Verenigde Staten ertoe gebracht een eigen voorstel voor de regeling van aansprakelijkheid in de transportketen, op de plank te leggen. 'The rules represent shipping's better future, and will, if ratified, add heft to the argument that industry can support global solutions. It's Rotterdam, or bust'.

Bron: Lloyds List, 1 juni 2009

(*) De officiële naam van het door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aanvaardde verdrag is 'United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea' Na ondertekening eind september in Rotterdam, krijgt het de naam "Rotterdam Rules'. Een jaar nadat 20 landen het verdrag officieel geratificeerd hebben, treedt het in werking. Deze ratificatieperiode neemt naar verwachting een jaar of twee. Landen hebben zo een jaar of drie om hun nationale wetgeving aan te passen. In Nederland is het Ministerie van Justitie inmiddels begonnen met de voorbereidingen hiervoor.

Meer informatie:
Feiten en cijfers Havenbedrijf Rotterdam N.V. en de Rotterdamse haven


----------

© Overig