Ingezonden persbericht


Persbericht
Amsterdam, 6 juli 2009

V&D vraagt steun medewerkers voor baanbehoud

V&D is diep teleurgesteld in de uitkomst van het gesprek met de vakbonden waarbij de bonden niet hebben geluisterd naar de ruime meerderheid van de V&D-medewerkers om de CAO aan te passen. Deze CAO kwam tot stand toen de economische situatie nog zeer positief was. Als gevolg hiervan zal V&D de loonsverhoging van 3,3% van de 2e fase van de 2-jarige CAO van in totaal 6,4% alsnog per 1 juli jl. uitvoeren. V&D zal de komende twee maanden benutten om alternatieven te onderzoeken om hiermee de helaas noodzakelijke kostenreducties te realiseren. V&D zal streven naar baanbehoud, echter de kans hierop is kleiner geworden nu de CAO loonsverhoging doorgang zal moeten vinden. Om zoveel mogelijk banen te behouden, vraagt V&D nu de individuele steun van haar medewerkers.

V&D vraagt bijdrage medewerker
De directie zal alle medewerkers individueel uitnodigen om een bijdrage te leveren om zoveel mogelijk baanverlies te beperken. V&D zal medewerkers vragen om de loonsverhoging van 3,3% tot 1 februari 2010 uit te stellen. Vanaf 1 februari 2010 krijgen deze medewerkers alsnog deze loonsverhoging. Alle andere CAO-afspraken blijven gewoon gehandhaafd. Het is een geheel vrijwillige en persoonlijke keuze voor de medewerkers om wel of niet deze bijdrage te leveren.

V&D directie levert 5% salaris in
Een paar maanden geleden heeft directie en senior management al unaniem besloten haar salarissen te bevriezen. Als gevolg van de nationale economische situatie en ondanks het groeiend marktaandeel heeft de directie besloten om in ieder geval tot 1 februari 2010 additioneel 5% van het eigen salaris in te leveren. V&D verwacht na de zomer een duidelijk beeld te hebben van het effect van de bijdrage van de medewerkers en de andere maatregelen op het behouden van werkgelegenheid. Hoe groter de bijdrage van de medewerkers zal zijn, hoe kleiner de reorganisatie.

Achtergrond
De directie van V&D wil de 2e fase van de CAO aanpassen aan de economische realiteit, om de weg naar herstel van V&D voort te kunnen zetten en het groeiende marktaandeel vast te kunnen houden. De onvoorziene economische recessie beïnvloedt deze voortgang.

De directie stelde daarom de medewerkers in staat zich uit te spreken over een eventuele aanpassing van de CAO. Een ruime meerderheid (63%) van de deelnemende medewerkers van V&D en La Place heeft aangegeven de CAO te willen aanpassen. Dit toont de enorme betrokkenheid bij ons bedrijf. Tot verbazing van V&D maakten de vakbonden niet dezelfde afweging als de medewerkers. De bonden kozen de loonsverhoging boven baanbehoud.


Noot voor redacties
Meer informatie,

Ingezonden persbericht