Ingezonden persbericht


P E R S B E R I C H T

Etten-Leur, 6 juli 2009

Zonder Maintenance geen Logistiek, zonder Logistiek geen Maintenance Maintenance Education Consortium gaat voor het Topkenniscentrum Maintenance

De Stichting Maintenance Education Consortium (MEC) gaat in samenwerking met de industrie een "Topinstituut Maintenance" ontwikkelen naar analogie van het "Topinstituut Logistiek". Het MEC heeft de ambitie een Topkenniscentrum voor alle onderhoudsectoren te realiseren, waarbij de gehele beroepskolom met elkaar samenwerkt en er een logische samenhang bestaat tussen de diverse opleidingen, tot en met wetenschappelijk onderwijs. En waarin een lectoraat en een bijzondere leerstoel op het gebied van crosssectorale maintenance ontwikkeld worden. Kennis ontwikkelen, delen en toepassen zorgt voor de nodige innovatiekracht, hoogwaardigheid en duurzaamheid in het bedrijfsleven. Met de presentatie van deze visie verwoordde Emmy Bakker, directeur van de stichting, het hoge ambitieniveau van het MEC, tijdens de inleiding op een themadag van het MEC op 3 juli in Etten-Leur.

Maintenance is van groot belang om de kapitaalintensieve industrieën voor Nederland te behouden. De regio Zuid West Nederland kenmerkt zich door de aanwezigheid van duurzame, hoogwaardige en kapitaalsintensieve bedrijvigheid in de sectoren luchtvaart, procesindustrie, energie, maritiem en infrastructuur. Het biedt de regio enorme kansen voor nieuwe business en werkgelegenheid. De omvang van de totale maintenance-markt wordt geschat op E 12 miljard en biedt aan circa 100.000 mensen werk. 25% van hen is HBO-opgeleid. Er is jaarlijks een structureel tekort van 2,5% nieuwe instromers, nodig om aan de vervangingsvraag te voldoen. Goed geschoolde medewerkers en continue innovatie zijn voorwaarden voor een innovatief en krachtig bedrijfsleven. En daar speelt het MEC, met de ontwikkeling van het expertisecentrum, op in door samen met het bedrijfsleven in Zuid West Nederland het "Topinstituut Maintenance", analoog aan het "Topinstituut Logistiek", te ontwikkelen. Doel is een volledig onderwijsbouwwerk van beroepsonderwijs (VMBO-MBO-HBO-WO) te realiseren, met lectoren en kenniskringen voor diverse disciplines binnen maintenance en een bijzondere leerstoel. Door kennis te ontwikkelen, delen en toe te passen maakt het MEC de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk. Zo ontstaat innovatiekracht, hoogwaardigheid en duurzaamheid in het bedrijfsleven.

'Supply chain' koppelt logistiek en maintenance
Voor verbetering van onderhoud zijn niet alleen nieuwe technologieën noodzakelijk, maar is het zeer belangrijk om de relatie tussen het onderhoudsproces en de toelevering van reserveonderdelen te bekijken. Het optimaliseren van de logistieke processen en ontwikkelen van nieuwe onderhoudsconcepten is daarom noodzakelijk. Zonder logistiek geen maintenance, maar zonder maintenance ook geen logistiek. Omdat deze 'supply chain' een belangrijk onderwerp is binnen de vijf maintenance sectoren, zoekt het te realiseren Topinstituut Maintenance aansluiting bij het Topinstituut Logistiek. Het optimaliseren van de logistieke processen en ontwikkelen van nieuwe onderhoudsconcepten zijn grote uitdagingen voor de sector. Logistieke kennis, gecombineerd met de innovatiekracht van de maintenancesector geeft regio die 'boost' die het nodig heeft om op World Class niveau te acteren.

Projecten
Tijdens de themadag 3 juli in Etten Leur van de Stichting MEC is deze visie gedeeld met de aanwezigen. De aanwezigen namen die dag ook kennis van de inmiddels bereikte resultaten van de stichting MEC:

ETC Excellente Training Centres

. waarborg van de Maintenance toekomst voor alle sectoren;
. hofleveranciers van MBO en HBO opleidingen Industrial Maintenance voor in-, door- en uitstroom van gekwalificeerde professionals;
. steeds up to date door kennisintegratie van het bedrijfsleven, Triple C methode: (Competence - Content - Communication) en inzet nieuwe leermiddelen.
. Eerste ETC: de World Class Aviation Academy. Op de WCAA worden studenten opgeleid volgens de Europese eisen van de luchtvaartsector (Part 66 en Part 147*), wat inhoudt dat afgestudeerde technici overal in Europa (en daarbuiten) aan de slag kunnen.

VR Virtual Reality Application
Door de inzet van virtual reality-applicaties maken studenten kennis met de nieuwste technieken en installaties zoals vliegtuigen, schepen en procesindustrie. Deze applicatie is straks onafhankelijk van locatie en voor alle Maintenance sectoren toepasbaar

ProMaintenance / Promotie Techniek

. bundeling van diverse projecten voor promotie maintenance in Zuid-West Brabant
. (waaronder TechnoCoach en Technokey)

. ontwikkeling van promotietrailer voor techniek. deze truck gaat alle basisscholen en VMBO's bezoeken, samen met basketbalteam The Giants

/////////////////////////
Noot aan de redactie,