Partij van de Arbeid

Den Haag, 6 juli 2009

Vragen van het lid Depla (PvdA)aan de staatssecretaris van OCW, mw. M. van Bijsterveldt

over Metaalopleiding in Haarlem en de vraag van de sociale partners om leerwerkplekken en stageplekken in de metaalsector op te zetten. (Ingezonden 6 juli 2009)


1. Kent u de plannen van het Sterren College en het LJC2 uit Haarlem om de metaalopleiding te sluiten omdat er te weinig leerlingen zijn? (Haarlems Dagblad 21-6-2009)


2. Is het juist dat er jaarlijks minder dan 10.000 VMBO'ers met een opleiding metaal de arbeidsmarkt op gaan, terwijl dit een aantal jaren geleden meer dan 12.500 VMBO'ers waren?


3. Hoe verklaart u deze ontwikkeling in relatie met het verwachte tekort aan technici in de metaalsector en de investeringen die het kabinet doet in het kader van het Deltaplan Beta Techniek?


4. Kent u de vraag van vakbonden en werkgevers aan het kabinet om 27 miljoen euro te investeren om 15.000 leerwerkplekken en stageplekken in de metaalsector op te zetten en de bereidheid van metaalbedrijven en de opleidingsfondsen zelf 34 miljoen te investeren ? (Trouw, 29-06-2009)


5. Hoe verklaart u dat enerzijds scholen de metaalopleiding sluiten omdat er te weinig leerlingen zijn en anderzijds de sociale partners een investering vragen om leerwerkplekken en stageplekken in de metaalsector op te zetten?


6. Bent u met de PvdA-fractie van mening dat het niet wenselijk is enerzijds metaalopleidingen te sluiten en anderzijds te investeren in techniekonderwijs door middel van Deltaplan Beta Techniek? Zeker gezien het dreigende tekort aan technici en de vraag van de sociale partners juist extra te investeren in leerwerkplekken en stageplekken in de metaalsector?


7. Bent u bereid met de scholen (bijvoorbeeld in Haarlem), de sociale partners en de metaalbedrijven en opleidingsfondsen het gesprek hierover aan te gaan en tot afspraken te komen die passen binnen de doelstellingen van het Deltaplan Beta Techniek?