Kaping steenstorter 'Pompei' met gijzelneming : Belgische en Nederlandse bemanning terug in België

06/07/2009 12:20

crisiscentrum

BRUSSEL - 6 juli 2009. De Pompei werd door Somalische kapers gekaapt op 18 april 2009 op 100 zeemijl (185 km) van de Seychellen. Op zondag 28 juni om 5.43 u, na een slopende onderhandelingsmarathon die 10 weken in beslag nam, kwam schip en bemanning vrij nadat een som losgeld werd betaald. Op maandag 6 juli kwamen de Belgische en Nederlandse bemanningsleden aan op de luchthaven van Zaventem om 10.30 uur.

Over de kaping zelf en de gebeurtenissen tussen 18 april en 28 juni werd in een vorig persbericht (28/06/2009) uitvoerige informatie verstrekt.

De ondernemingen van de Tijdelijke Vereniging Pompei beklemtonen dat de Pompei voor het vertrek uit het Midden Oosten bij 'Atalanta' werd aangemeld. Atalanta zei op basis van een opgemaakte interne risico-analyse geen beveiliging te zullen leveren. Om die reden werd besloten om dieper op zee, tenminste 700 mijl uit de Somalische kust te varen met als bestemming Durban in Zuid-Afrika. De kaping van de Pompei bewijst dat de kapers hun actieterrein nog verder uitbreiden.

De Pompei is eigendom van de Tijdelijke Vereniging Pompei, met als partners de DEME-bedrijven Dredging International en Baggerwerken Decloedt, Ondernemingen Jan De Nul en Herbosch Kiere.

Overzicht van de gebeurtenissen sinds de vrijlating op 28 juni

- Zodra de laatste kaper van boord was heeft de kapitein met zijn bemanning een eerste vrij contact gehad via de sateliettelefoon aan boord met de thuisbasis. Daarna is een eerste veiligheidsinspectie van het schip uitgevoerd. Daarbij is gebleken dat het schip in relatief goede conditie is gebleven, doch grondig dient schoongemaakt te worden. Er zijn ook geen explosieven of wapens gevonden. Persoonlijke voorwerpen van de bemanning zoals lap tops, kledij, enz. zijn door de kapers meegenomen.

- De bemanning heeft de mess en de kapiteinshut, waar de kapers zich het vaakst hebben opgehouden, afgesloten in afwachting van het te voeren onderzoek door het Federaal Parket.

- De Pompei heeft vervolgens contact gemaakt met het Duitse fregat 'Rheinland Pfalz' en heeft zich ongeveer 20 mijl verder uit de kust bewogen tot in de nabijheid van het Duitse fregat, waar het schip gewacht heeft op het Griekse fregat 'Nikiforos Fokas' dat opstoomde vanuit het Midden Oosten. Dit fregat opereert in het kader van het Europese Atalanta-programma tegen piraterij.

- Ondertussen heeft de 'Rheinland Pfalz' de Pompei voorzien van kledij en voedsel.

- De Pompei is op dinsdag 30 juni om 12.00 uur lokale tijd (10.00 uur onze tijd) vertrokken met bestemming Salalah in Oman. Een helikopter van de 'Rheinland Pfalz' heeft de Pompei aanvankelijk begeleid tot visueel contact ontstond met het Griekse fregat 'Nikiforos Fokas'.

- Het schip kon gebruik maken van gunstige stromingen en voer met een hogere snelheid dan verwacht (9 tot 12 knopen) en kwam in de haven Salalah aan op zaterdag 4 juli om 13.40 uur lokale tijd, waar het nu ligt afgemeerd en in orde gebracht wordt voor een volgende opdracht. (Een nieuwe bemanning is al ter plaatse. Zij zullen bescherming aan boord krijgen van 10 Belgische militairen (Vessel Protection Detachment) tijdens hun vaart naar Masqat (Oman).)

- De bemanning is enkele minuten later van boord gegaan en werd begroet door vertegenwoordigers van de Tijdelijke Vereniging Pompei, door onderhandelaars van het crisisteam en door de Belgische Consul in Oman.

- Zes leden van de federale gerechtelijke politie zijn aan boord van de Pompei gestart met het onderzoek dat wordt geleid door de Federaal Procureur.

- Na een verkwikkende douche en nachtrust zijn de Belgische en Nederlandse bemanningsleden op 5 juli met een Lufthansa nachtvlucht uit Oman vertrokken en vandaag via een tussenstop in Frankfurt in Zaventem aangekomen deze voormiddag.

- De Kroatische en Filippijnse bemanningsleden vertrokken eveneens op 5 juli naar hun respectievelijke thuisbases, waar ook zij vandaag met hun families worden herenigd.

- Ondertussen werden, zoals in de moeilijke dagen van de kaping zelf, de families van de betrokken bemanningsleden verder op constante basis op de hoogte gehouden. Ook hadden zij ondertussen de gelegenheid om via telefoonverbindingen rechtstreeks contact te hebben met de bemanning.

- Op maandag 29 juni werden de families van de Belgische en Nederlandse bemanningsleden in het crisiscentrum Aalst ontvangen en kregen zij uitvoerige en gedetailleerde uitleg over het integrale verloop van de onderhandelingen en over de uiterst belangrijke en vruchtbare samenwerking en coördinatie tussen het Crisiscentrum van de Regering en de onderhandelingscrisiscel in Aalst.

Terug thuis

De kaping heeft 10 lange weken geduurd. Emotioneel een moeilijke en harde periode voor zowel de bemanning als hun families. Nu krijgen ze uitgebreid de kans elkaar opnieuw te ontmoeten en men mag hopen dat het hen zal mogelijk gemaakt worden dit in alle rust te doen. We willen dan ook een beroep doen op de pers om na dit persmoment de bemanning en families de ruimte te geven om ver van alle rumoer hun emoties en de spannende belevenissen van de voorbije weken te verwerken.

Voorbeeldige samenwerking

De Tijdelijke Vereniging Pompei maakt van deze gelegenheid gebruik om het nationaal Crisiscentrum van de Regering en zijn directeur-generaal Jaak Raes, alsook alle verdere overheids- en militaire instanties die aan dit dossier hebben meegewerkt, nationaal zowel als internationaal, zeer hartelijk te danken voor hun loyale inzet en beschikbaarheid dag en nacht. Hun professionaliteit, coördinerend vermogen, efficiëntie en constructieve inzet zijn een enorme steun geweest bij de behandeling van deze delicate zaak. Het ging hier in eerste instantie om het redden van mensenlevens en dat besef bestond integraal bij allen die bij deze zaak waren betrokken.

Verder dankt de TV Pompei alle medewerkers in zijn eigen crisisteam dat 24 uur op 24 beschikbaar was en actief bleef wanneer de onderhandelingen dat vereisten. Hun professioneel gedrag en hun blijk van onderling vertrouwen in een hechte team spirit, zonder onderscheid van kleur of rang, heeft met absolute zekerheid bijgedragen tot het welslagen van deze moeilijke onderneming. Speciale dank ook aan de door de TV Pompei aangestelde onderhandelaar Hans Slaman, die 171 onderhandelingsgesprekken voerde en in totaal 31 uur en 36 minuten rechtstreeks contact had met de tussenpersoon van de kapers aan boord van de Pompei. Zijn diplomatie, rustige maar gedecideerde aanpak en zijn eindeloos geduld hebben een onschatbare waarde gehad bij het afhandelen van deze kaping.

Contactpersoon voor de pers:

Hubert FIERS (Tijdelijke Vereniging Pompei): 0475 290 829

Voor eventuele hyperlinks en bijlagen: Zie het origineel