Politie Limburg-Noord

Politie onderzoekt thuisprostitutie in Velden


Datum: 6-07-2009
Tijd bericht: 12:19
Plaats: Velden
De Vreemdelingenpolitie heeft naar aanleiding van diverse klachten uit een buurt in Velden een onderzoek ingesteld naar thuisprostitutie. De politie trof in een woning een tweetal dames aan die aan het werk waren. Hen is medegedeeld dat het in Nederland niet is toegestaan om zonder vergunning thuisprostitutie uit te oefenen. De bewoner is eveneens in kennis gesteld en bij een volgende constatering zullen passende maatregelen genomen worden. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De politie heeft de gemeente hiervan in kennis gesteld en zij overweegt bestuurlijke maatregelen te gaan nemen.