Wageningen Universiteit en Researchcentrum Field Robot Event

7 jul 2009

Locatie: De Born, Wageningen Campus, Technotron (building 118) en terrein

Organisatie: Leerstoelgroep Agrarische bedrijfstechnologie, Wageningen Universiteit

6 - 8 juli 2009.

Het Field Robot Event 2009 valt samen met Joint International Agricultural Conference Wageningen. De deelnemers aan het congres bezoeken de veldrobot race op 7 juli.

Het Wageningense Field Robot Event geeft een kijk op de toekosmt van de moderne precisielandbouw. Juist nu voltrekt zich een kleine revolutie. Een nieuwe generatie veldrobot staat op. Zij zijn in staat om in veld met gewassen autonoom allerlei taken uit te voeren, zoals wieden, sproeien en ziektemonitoring. Â

Universiteiten, onderzoeksgroepen, maar ook schoolteams nemen deel aan de competitie om de beste en snelste prestaties van veldrobots tijdens de internationale Robotrace op dinsdag 7 juli - de enige buitenwedstrijd ter wereld.

Aan de robots worden qua ontwerp of constructie geen eisen gesteld, zodat vindingrijkheid een flinke prikkel krijgt. Wel worden er tal van eisen gesteld aan de prestaties, zoals nauwkeurigheid, snelheid en 'schadevrij' manoevreren.