Jaarrekening gemeente Losser misleidend


Inwoners gemeente Losser betaalden in 2008 onnodig Onroerendezaakbelasting

LOSSER, 20090706 -- In de door gemeente Losser uitgebrachte jaarrekening 2008 presenteert het gemeentebestuur een saldo van opbrengsten en kosten van 1,5 miljoen euro. In werkelijkheid hield de gemeente 4,5 miljoen euro over. Ook de weergave van de financiële positie is misleidend. In 2008 was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting 3,2 miljoen euro. In de jaarrekening werd gemaskeerd dat die dus geheel overbodig was. Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Losser is te vinden op:
www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier:
"Dossier: Losser"

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl

LW Verhoef