Werkzaamheden aan Zelzatebrug over het kanaal Gent-Terneuzen te Zelzate

03/07/2009 13:46

Vlaamse Overheid

Van 6 juli tot en met 16 augustus 2009 zal het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid werkzaamheden uitvoeren voor de vernieuwing van de elektromechanische uitrusting van Zelzatebrug over het kanaal Gent-Terneuzen.

Van 6 juli tot en met 16 augustus 2009 zal het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid werkzaamheden uitvoeren voor de vernieuwing van de elektromechanische uitrusting van Zelzatebrug over het kanaal Gent-Terneuzen.

Gedurende deze 6 weken zal de brug onderbroken zijn voor alle wegverkeer. Het scheepvaartverkeer moet rekening houden met 11 stremmingen van elk 6 uur.Om de hinder tot een minimum te beperken, worden de werkzaamheden in de vakantieperiode uitgevoerd.

Doel van de werkzaamheden

De huidige elektromechanische uitrusting van Zelzatebrug is inmiddels meer dan 20 jaar oud, sommige onderdelen zelfs meer dan 40 jaar. Er doen zich steeds meer defecten voor door de verouderde apparatuur. Gezien het belang van de brug voor continue zeescheepvaart en vlot wegverkeer is de betrouwbare werking ervan uiterst noodzakelijk. Bovendien voldoet de installatie niet meer aan de huidige veiligheidsnormen. Het is dan ook aangewezen om het geheel van de elektromechanische uitrusting te vernieuwen en in orde te stellen met de huidige voorschriften, met uitzondering van de cilinders voor de aandrijving van de brug die reeds in 2005 gereviseerd zijn.

De systemen voor de vergrendeling van de brugklappen wordt grondig aangepakt. Zo zullen de bestaande hydraulische pompaggregaten worden vervangen door één geheel van drie onafhankelijke pompgroepen. Daarnaast worden alle grendelcilinders vernieuwd en daar waar nodig ook mechanische elementen zoals glijsteunen en steunrollen van de opspanning.

In het huidige concept van de brug zijn de 2 brugklappen voor hun werking sterk afhankelijk van elkaar doordat heel wat (verouderde) kabels onder het kanaal de installaties op beide oevers met elkaar verbinden. Van de vernieuwingswerken wordt dan ook gebruik gemaakt om de sturing en de voeding van de brug volledig te ontdubbelen. Voor de sturing wordt het netwerk van PC's en PLC's volledig gedecentraliseerd. Voor de ontdubbeling van de voeding wordt op rechteroever een nieuwe hoogspanningscabine geplaatst die het vermogen van de machines voor deze brugklap zal aanleveren. Enkel voor de communicatie tussen beide oevers wordt nog één enkele glasvezelkabel onder het kanaal aangelegd. Door deze ingrepen zullen beide brugklappen volledig onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren. Dit verkleint het risico op defecten aanzienlijk doordat de brug niet meer afhankelijk is van de vele kabels onder het kanaal om naar behoren te kunnen werken.

De kostprijs van het project bedraagt 5 miljoen euro.

Verkeerssituatie

De werkzaamheden vinden plaats van 6 juli tot en met 16 augustus 2009. Tijdens deze periode van zes weken is de brug onderbroken voor alle wegverkeer. Het wegverkeer zal gedurende de onderbreking omgeleid worden via Zelzatetunnel. Transport van gevaarlijke goederen (ADR) zaler tijdelijk worden toegestaan. Voor fietsers en voetgangers wordt een veerdienst tussen de Groenstraat en de Beneluxlaan verzorgd, alle dagen van 4u30 tot 23u20 met een onderbreking van 11u00 tot 11u10 voor onderhoud.

De volledige onderbreking van het scheepvaartverkeer kan beperkt worden tot een 11-tal stremmingen van elk 6 uur. Het tijdstip van deze stremmingen wordt steeds in overleg met de havenkapiteinsdienst bepaald. Buiten deze periodes kan de brug geopend worden op aanvraag (bij voorkeur 2 uur op voorhand).

Over het Agentschap Wegen en Verkeer

Vlaanderen telt ongeveer 5400 km gewestwegen en 1500 km autosnelwegen. De 1700 werknemers van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het optimaliseren van die gewest- en autosnelwegen. Het agentschap maakt deel uit van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.

Voor eventuele hyperlinks en bijlagen: Zie het origineel