Openbare optredens van minister Cramer en minister Van der Laan, week 28

Agenda publieke optredens van minister Cramer (Ruimte en Milieu) en minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie).

Minister Cramer

Maandag 6 juli

13.30 -" 14.30 uur, in gebruikstellen rookgasreinigingsinstallatie Aluchemie, Rotterdam

22.55 - 00.00 uur, behandeling Drinkwaterwet, EEerste Kamer

Dinsdag 7 juli

16.35 - 18.10 uur, behandelinng Drinkwaterwet, Eerste Kamer

Woensdag 8 juli

13.00 - 144.00 uur, in ontvangst nemen rapport VROM-raad: "Dynamisering gebiedsgericht milieubeleid", Nieuwspoort

Minister Van der Laan

Maandag 6 juli

12.30 - 17..00 uur, Wijkenbezoek Bos en Lommer, Amsterdam

In week 28 heeft Jan-Jaap Eikelboom piketdienst: 070-339 30 99

Noot voor redacties (