Bouwrijp maken Bouwmeesterbuurt Werkzaamheden starten maandag 6 juli 2009 Maandag 6 juli starten in opdracht van de gemeente de werkzaamheden rond het bouwrijp maken van verschillende locaties in de Bouwmeesterbuurt. Het gaat om de volgende drie gebieden:

· Arke Noëstraat tussen de Keldermanstraat en Alleenhouderstraat. · Noorwitsstraat tussen de Keldermanstraat en Alleenhouderstraat. · Ringbaan West (parallelweg) tussen de Keldermanstraat en Alleenhouderstraat. Voorbereidende werkzaamheden De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van kabels en leidingen (betreft alleen de Noorwitsstraat) en het verwijderen van de bestrating en de lichtmasten. Daarna wordt het terrein geëgaliseerd. De bomen aan de Arke Noëstraat en de Noorwitsstraat blijven staan. De speeltuin is tijdens de bouwactiviteiten niet bereikbaar. Het terrein wordt door de aannemer afgezet met bouwhekken. De brandgangen (achterom voor de woningen aan de Ringbaan West en de Keldermanstraat) blijven wel bereikbaar. De straten binnen de werkgebieden zijn vanaf 6 juli afgesloten van verkeer.

Start van de bouw De Bouwmeesterbuurt is onderdeel van het project herontwikkeling Bouwmeesterbuurt van de gemeente Tilburg. Een gedeelte van dit project is al uitgevoerd door de bouw van nieuwbouwwoningen op de hoek Hendrik de Keijserstraat - Ringbaan West en de renovatie van 50 bestaande woningen. Vanaf 6 juli starten de voorbereidende werkzaamheden voor het laatste bouwplan van TBV Wonen in deze buurt.

Het bouwplan bestaat uit de bouw van 42 woningen, 80 appartementen en een ruimte van 350 m2 voor verschillende activiteiten (multifunctionele ruimte) aan de Alleenhouderstraat, Noorwitsstraat, Arke Noëstraat en de Ringbaan West in Tilburg. De daadwerkelijke start van de bouw staat gepland op 1 oktober 2009. De bouwperiode zal ruim anderhalf jaar in beslag nemen. Vragen Hebt u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Marco Klessens, projectleider van de gemeente Tilburg. Hij is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013 542 83 86. U kunt ook contact opnemen met Marc Hagenaars, toezichthouder van de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 013 542 87 14.

---- --