Stadsdeel Amsterdam ZuidoostKomst Ziggo Dome voorbereid

3 juli 2009

Vanaf 6 juli start de gemeente Amsterdam met de voorbereidende werkzaamheden voor een tijdelijke op- en afrit van en naar de Burgemeester Stramanweg in Amsterdam Zuidoost. Deze werkzaamheden zullen waarschijnlijk nauwelijks tot hinder voor het verkeer leiden.

Wat gaat er gebeuren?
Voor de realisatie van de nieuwe concertzaal Ziggo Dome in Amsterdam Zuidoost op het terrein ten westen van de hoofdingang van de Amsterdam ArenA aan De Passage, moet bouwterrein vrijgemaakt worden. Op dit moment wordt het bouwterrein verdeeld door een verbindingsweg tussen de Holterbergweg en de Burgemeester Stramanweg. Deze verbindingsweg wordt vanwege de komst van de Ziggo Dome verwijderd.

Om de bereikbaarheid van het gebied te garanderen, wordt een tijdelijke oprit aangelegd aan de westzijde van de Burgemeester Stramanweg.
Zowel de Amsterdam ArenA als de toerit naar de rijksweg A2 blijven bereikbaar voor alle automobilisten die van de Holterbergweg en de Burgemeester Stramanweg komen. Wel verdwijnt tijdelijk de afrit van de Burgemeester Stramanweg naar de Holterbergweg vanuit oostelijke richting.

Wegafsluiting
Naar verwachting zal medio augustus gestart worden met de verwijdering van de verbindingsweg tussen de Holterbergweg en de Burgemeester Stramanweg en zal de tijdelijke oprit aan de westzijde van de Burgemeester Stramanweg in gebruik worden genomen. In deze periode blijft zowel de Amsterdam ArenA als de parkeergarage P1 (Transferium) gewoon bereikbaar. Deze tijdelijke situatie duurt circa anderhalf jaar.
NUON Koudenet
Begin september zal in De Passage en De Loper nabij de Amsterdam ArenA, NUON werkzaamheden gaan uitvoeren ten behoeve van het aanleggen van een koude- en warmtevoorziening. Hiervoor zal gefaseerd een deel van De Passage en De Loper worden opengebroken. De verwachting is dat het verkeer weinig tot geen hinder van de werkzaamheden zal ondervinden. Met evenementen en voetbalwedstrijden wordt uiteraard rekening gehouden. De winkels op de ArenA Boulevard blijven bereikbaar.