Gemeente MeerssenKoninklijke Onderscheiding voor Bert Ummels uit Bunde Lid in de Orde van Oranje Nassau

Op zaterdag 4 juli 2009 heeft burgemeester mr Ricardo Offermanns een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer Bert Ummels uit Bunde. Dhr Ummels ontving de onderscheiding vanwege zijn bijzondere verdiensten voor buurtvereniging De Burcht. De Koninklijke Onderscheiding werd uitgereikt tijdens de viering van het 25-jarig bestaansfeest van de buurtvereniging in Zalencentrum de Auw Kerk in Bunde.

Verdiensten

Buurtvereniging de Burcht
Buurtvereniging De Burcht uit Bunde viert dit jaar het 25-jarig jubileum. De heer Bert Ummels is vanaf het eerste uur betrokken bij de buurtvereniging. Hij is bijna 25 jaar voorzitter. De decorandus is samen met andere leden verantwoordelijk voor het jaarlijks welslagen van vele activiteiten van de buurtvereniging: Paas-, Sinterklaas- en Kerstactiviteiten, jeugd-, gezins en seniorenactiviteiten, de algemene ledenvergadering, de organisatie van de processie (1 x per 5 jaar) en de uitgave van de Burchtkroniek (2 x per jaar). Daarnaast bereidt de heer Ummels de maandelijkse bestuursvergadering voor en controleert alle correspondentie. In december kruipt hij in de rol van 'Sinterklaas' om de kinderen in de buurt met een huisbezoek te vereren.

Carnavalsvereniging de Havermennekes
Sinds 2006 is de heer Ummels lid van de Raad van Elf van Carnavalsvereniging de Havermennekes uit Bunde. Hij nam al jaren (sinds 2000) de sleuteloverdracht in Bunde voor zijn rekening. In 2007 nam hij de taak als spreekstalmeester van de vereniging op zich en werd medeorganisator van diverse carnavalsactiviteiten. Hij trok zich vervolgens het lot van de vereniging aan toen deze uit elkaar dreigde te vallen en werd uiteindelijk voorzitter.