Deelgemeente Hoogvliet Rotterdam

Deelgemeente zet in op representatieve jachthaven

Input van bewoners meegenomen in visie

De deelgemeente Hoogvliet investeert flink in de Groene Gordel. De kwaliteiten en recreatiemogelijkheden moeten bekender worden en beter worden gebruikt door Hoogvlieters. Een van de projecten waar de deelgemeente momenteel aan werkt is de herinrichting van het gebied rondom de jachthaven. Zij heeft afgelopen maanden met bewoners en experts sessies georganiseerd om tot een visie voor het gebied te komen.

Impressie van visie deelgemeente op gebied van en om de jachthaven

Impressie van de visie van de deelgemeente op de jachthaven en omliggende gebied

De belangrijkste uitgangspunten van deze visie zijn:


- Verbetering jachthaven


- Goed toegangkelijk maken van natuur


- Maken van een balkon aan de Oude Maas met een horecafunctie


- Goede verbinding maken tussen stadshart en Oude Maas


- Ecologische zone meer ruimte geven


- Wandelroute vanaf Visserijgriend naar Ruigeplaatbos maken, onder de Spijkenisserbrug door

Tijdens de bewonersavond van 29 juni presenteerde Jacqueline Cornelissen deze visie. Ik en vele Hoogvlieters met mij, zijn al apetrots op de groene gordel. Met deze visie gaan we voor het jachthaventerrein ook de goede kant op. Wij maken als deelgemeente ons hard voor de juiste uitwerking van deze visie. De aanwezige bewoners waren het eens met de portefeuillehouder Ruimte en stemden in met de gepresenteerde visie.

De deelgemeente werkt vervolgens de visie uit. Zij gaat dan ook met alle belanghebbende partijen in overleg over de verdere uitwerking van de visie.