Nieuwe regeling aantrekkelijk voor semipublieke sector

Nieuwsbericht | 06-07-2009

Woningcorporaties, zorginstellingen, scholen en verder alle andere instellingen die een maatschappelijk belang nastreven, kunnen slagvaardiger optreden door gebruik te maken van nieuwe toezicht- en besluitvormingsregels. Daarbij gaat het om verenigingen en stichtingen die kiezen voor de maatschappelijke onderneming als rechtsvorm. Van veelal kleinschalige, door vrijwilligers bestuurde instellingen hebben zij zich ontwikkeld tot grote professioneel geleide organisaties. Hun financiële belangen zijn toegenomen en de eisen die de maatschappij aan hun dienstverlening stelt evenzeer. Het wetsvoorstel sluit op deze ontwikkelingen aan en voorziet de instellingen van een nieuwe structuur, die recht doet aan hun professionaliteit.

Dit staat in een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het kabinet geeft hiermee invulling aan het Coalitieakkoord, waarin de ontwikkeling van een rechtsvorm voor instellingen in de semipublieke sector is aangekondigd. Het verschaft de instellingen vooral een besluitvormingsstructuur voor de belangrijkse
ondernemingsbeslissingen, waarin het interne toezicht is geregeld, alsmede het overleg met en de verantwoording aan belanghebbenden.

Meer informatie


* Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming06-07-2009 | pdf-document, 0.44 MB
Zie het origineel

* Nieuwe regeling aantrekkelijk voor semipublieke sector