Berenschot: 55% bedrijven worstelt met strategische keuzes crisistijd

06/07/2009 10:40

berenschot

Utrecht, 6 juli 2009 - Voor het topmanagement van bedrijven is het maken van wezenlijke keuzes het moeilijkste aspect van hun strategiebepaling. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Berenschot. Het werd recent gehouden tijdens een seminar over succesvolle strategieontwikkeling op de Nyenrode Business Universiteit met Michael Porter. Van de aanwezige CEO's en managers van gerenommeerde bedrijven gaf 55% aan in crisistijden moeite te hebben met strategiebepaling.

Uit het Berenschot-onderzoek blijkt dat Nederlandse ondernemingen het dichter bij huis zoeken. Zij hechten minder belang aan globalisering en blijven daardoor binnen hun rol in de keten zitten. Bedrijven moeten meedoen met prijsconcurrentie, maar willen zich tegelijkertijd (ook) op andere punten onderscheiden. Gevolg: men moet op zoek naar nieuwe business modellen en innovaties om zich aan de prijsconcurrentie te onttrekken en zal de voorsprong op toegevoegde waarde moeten vergroten. Bij het formuleren van een (nieuwe) strategie is het maken van keuzes het grootste knelpunt. Ondernemingen zouden er goed aan doen meer aandacht te besteden aan het in kaart brengen van de onzekerheden en het formuleren van scenario's. Michael Porter is daar duidelijk over: "Een goede strategie vraagt om het maken van keuzes. Dit betekent dat je sommige marktsegmenten links moet laten liggen en niet iedereen tevreden kunt houden".

Van het topmanagement van de aan het seminar en onderzoek deelnemende bedrijven vindt 55% het maken van echte keuzes het moeilijkste deel van strategiebepaling. Daar komt nog eens bij dat 33% geneigd is vast te houden aan het bekende en die houding als een knelpunt ervaart bij het formuleren van een strategie. Dit is een duidelijke verandering ten opzichte van een vergelijkbaar onderzoek uit 2008. Toen werden het'onvoldoende tijd nemen (49%) en het doorvertalen naar acties (47%) als belangrijkste knelpunten bij strategieformulering genoemd.

Berenschot vroeg de CEO's en topmanagers ook hoe de strategie van hun onderneming er drie jaar geleden uitzag en hoe die er over drie jaar uit zal zien. Ondanks een brede aandacht voor kosten tijdens de recessie leggen velen een sterk accent op differentiatie in de mark. Daar gaat 57% een strategie voor ontwikkelen, terwijl 52% aangeeft dit de afgelopen jaren al te hebben gedaan. Die differentiatie wil men vooral bereiken door het leveren van de beste kwaliteit (55%), het geven van service (45%) en het aansluiten bij de klantwensen (41%). Verder wordt het belang van merk en imago veel hoger ingeschat dan vorig jaar: 36% in 2009 ten opzichte van 9% in 2008.

Prijsconcurrentie wordt door 26% als belangrijk strategische issue aangemerkt. Kennelijk moet men mee in deze strijd, maar kan of wil men zich hier niet op onderscheiden. Ook zoeken veel bedrijven naar nieuwe business concepten ( 41% ). Verder daalt de beschikbaarheid van talent als strategisch issue van 51% naar 31% en scoort de beschikbaarheid van financiering 17%. Een opvallende lage score is er voor duurzaamheid en MVO: 9%.

http://www.berenschot.com