AKC: nieuw arbeidsdeskundig kennisplatform voor mens, werk en inkomen

06/07/2009 10:40

Ravestein & Zwart

UWV en Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen geven samen startsein voor Arbeidsdeskundig Kennis Centrum

Onder toeziend oog van een notaris en met de zegen van minister Donner is op 1 juli 2009 de oprichting van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum bekrachtigd. In Amsterdam zetten Joop Linthorst, voorzitter van UVW, en Monique Klompé, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) samen hun handtekening onder de oprichtingsakte. Volgens beiden gaat een langgekoesterde wens in vervulling. Linthorst: "De oprichting van het Kenniscentrum betekent een kwaliteitsslag in het arbeidsdeskundig handelen." Klompé: "We leggen een stevig fundament onder ons beroep en versterken onze toegevoegde waarde bij arbeidsvraagstukken."

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen rondom werk en participatie vragen om een creatieve aanpak. Arbeid verandert, wat vraagt dat van de werkende mens? En wat zijn de arbeidsmogelijkheden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt? UWV en NVvA delen de behoefte om deze arbeidsvraagstukken van nu en van de toekomst daadkrachtig te beantwoorden. Kennis van en inzicht in arbeid en arbeidsmogelijkheden is daarbij essentieel. UWV en NVvA zetten een noodzakelijke eerste stap om bestaande arbeidsdeskundige kennis beter toegankelijk te maken, nieuwe kennis te ontwikkelen en deze te delen. Het op 1 juli opgerichte Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) gaat dit mogelijk maken. Het AKC heeft de opdracht om kennisontwikkeling van de beroepsgroep aan te jagen en innovatief denken over de inrichting van arbeid te stimuleren.

AKC: kennisinfrastructuur

Het AKC zorgt voor een kennisinfrastructuur die bijdraagt aan de verdere professionalisering van arbeidsdeskundige beroep. De kennis die het centrum verzamelt, ontwikkelt en verspreidt biedt antwoord op de steeds belangrijker wordende vraag hoe wij arbeid en arbeidsomstandigheden aanpassen aan de mogelijkheden van de mens. Of het nu gaat om de ouder wordende werknemer, de jong gehandicapte of de langdurige werkloze met belastbaarheidbeperkingen: betere arbeidsdeskundige kennis en analyse kan het begin van nieuwe oplossingsrichtingen zijn.

Deze kennis is breed: het AKC richt zich op methoden, protocollen, werkwijzen, technieken, methodieken, instrumenten en vaardigheden. Het kenniscentrum groepeert deze informatie, waardoor de praktijk van het arbeidsdeskundig handelen op een hoger plan komt te staan. Hierdoor ontstaan er betere antwoorden op de belasting- en belastbaarheids vragen van vandaag en morgen.

AKC: virtuele organisatie

Het AKC is een virtuele organisatie. Toegang tot en medewerking aan het centrum vindt plaats via de website: www.arbeidsdeskundigen.nl/akc. Het centrum organiseert kennisgroepen, entameert themabijeenkomsten, geeft opdracht tot kort praktijkgericht onderzoek en initieert (wetenschappelijk) onderzoek. Deze activiteiten moeten de grondslagen van het arbeidsdeskundige beroep verder onderbouwen. Professionals uit het veld en wetenschappers bouwen samen aan beter geordende en toegankelijkere kennis. De uiteindelijke producten - de uitkomsten van onderzoeken, vertaald in praktische richtlijnen of werkwijzers - worden via de site van het AKC toegankelijk gemaakt voor anderen.

AKC: van en door alle arbeidsdeskundigen

Het AKC is van en door alle arbeidsdeskundigen. In Nederland zijn circa 2400 arbeidsdeskundigen werkzaam, waarvan de helft bij UWV werkt en de andere helft in de particuliere sector.

UWV en de NVvA streven naar een brede samenwerking en zoeken naar verbreding van het fundament onder dit initiatief door directe betrokkenheid van particuliere verzekeraars, bedrijven, arbodiensten en re-integratiebedrijven. Aanbieders en afnemers van arbeidsdeskundige diensten en producten zijn welkom om mee te denken over een mogelijke bijdrage. Samen bouwen aan de nationale arbeidsdeskundige kennisbank is het doel. Een kennisbank die ten dienste staat aan iedereen die te maken heeft met arbeidsvraagstukken en passende arbeidsmogelijkheden.

http://www.arbeidsdeskundigen.nl/