MKB-bedrijven in bouw en detailhandel krijgen vaak nee op financiering

06/07/2009 10:41

Panteia B.V.

Van de bouwbedrijven die de afgelopen negen maanden een financieringsaanvraag indienden heeft 61% geen krediet gekregen. In de sector detailhandel kreeg 50% "nee" te horen. Toch heeft 13% van de bouwbedrijven en 17% van de retailsector de komende 6 maanden wel behoefte aan kapitaal. MKB-breed geeft 66% van de bedrijven aan te verwachten financiering te krijgen. Ondernemers blijven proberen bancair krediet te krijgen, 88% zegt pogingen te gaan wagen. Deze cijfers komen uit de Update Financieringsmonitor MKB die vorige week in de Tweede Kamer is besproken.

EIM brengt voor de 4e keer een onderdeel uit van de Financieringsmonitor MKB. Deze monitor geeft inzicht in het financieringsklimaat voor mkb-bedrijven. Dat klimaat blijkt het afgelopen half jaar fors verslechterd. Kreeg in december 81% van de mkb-bedrijven de financiering nog rond, op dit moment is dit percentage gedaald tot 54%. Opvallend is dat in de industriële sector, waar veel vraaguitval is door dalende export, kredieten bovengemiddeld worden verstrekt: 71% van de bedrijven in deze diende een succesvolle aanvraag in.

De grotere MKB-bedrijven zijn veel vaker succesvol in het verkrijgen van krediet dan de kleinere bedrijven met minder dan 10 werknemers. Van de grotere bedrijven wist 63% het gewenste bedrag binnen te halen, kleine bedrijven lukte dit slechts voor 47%.

De komende 6 maanden daalt de financieringsvraag, vergeleken met december 2008, van MKB-bedrijven met 2 procentpunten naar 15%. Opvallend is dat de groep middenbedrijven aangeeft meer dan gemiddeld behoefte te hebben: 21% heeft een financieringsbehoefte. In de sector zakelijke dienstverlening stijgt de vraag naar krediet, maar in de sectoren transport, handel en persoonlijke dienstverlening neemt de vraag aanzienlijk af.

http://www.ondernemerschap.nl/