Platform BiologicaConvenant Marktonwikkeling Biologische landbouw

De Nederlandse overheid, Biologica en diverse andere grote partijen willen de markt voor biologische producten vergroten. Sinds 2001 spannen ze zich hiertoe gemeenschappelijk in. In 2008 hebben elf grote organisaties hun handtekening gezet onder het derde Convenant ter bevordering van de afzet van biologische voeding. Het Convenant behelst in feite een afspraak tussen bedrijven, overheid, Biologica en anderen belangenorganisaties om zich gezamenlijk in te zetten voor groei en professionalisering van de biologische sector.

Doel: sterke sector en samenwerking
Het convenant heeft als doelstelling een jaarlijkse omzetgroei van minstens 10%. Het is de bedoeling dat de biologische sector in 2011 sterk genoeg is om tegenslagen op te vangen, spanningen tussen sterk stijgende vraag en aanbod te accomoderen, en zelf voor investeringen te zorgen. Het convenant besteedt daarom speciale aandacht aan kennisontwikkeling, een gezonde import- en exportmarkt en gezamenlijke promotie en voorlichting. Samenwerking met initiatieven uit de gangbare landbouw tot een duurzamer voedselproductie speelt ook een centrale rol.

Task Force Marktontwikkeling
De Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw, waarin Biologica is vertegenwoordigd, geeft uitvoering aan het Convenant; zie www.biologischconvenant.nl. Het convenant heeft een looptijd van vier jaar. Behalve door Biologica is het convenant ondertekend door supermarkten, levensmiddelenfabrikanten, handelshuizen, speciaalzaken, overheid, banken, boeren en de cateringsector. Via het "Deelconvenant maatschappelijke organisaties" zijn grote maatschappelijke organisaties betrokken.