Ministerie van Algemene Zaken

Antwoord op Kamervragen over interview minister Plasterk

Kamerstuk | 06-07-2009

De minister-president heeft vragen beantwoord van het Tweede Kamerlid Halsema (GroenLinks) over het interview van minister Plasterk in Vrij Nederland ('Het kabinet heeft last van twee kapiteins').

Hierbij zend ik u, mede namens de ministers van Financiën en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Halsema (GroenLinks) over het interview van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap "Het kabinet heeft last van twee kapiteins". De vragen werden mij op 17 juni 2009 toegezonden onder nummer 2009Z11524.

DE MINISTER-PRESIDENT, Minister van Algemene Zaken,

mr.dr. J.P. Balkenende


---


---

2009Z11524

Vragen van het lid Halsema (GroenLinks) aan de minister-president, minister van Algemene Zaken, en de ministers van Financiën en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het interview van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap "Het kabinet heeft last van twee kapiteins". (Ingezonden 17 juni 2009)


1. Bent u op de hoogte van de uitlatingen van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een interview dat hij onlangs gaf aan het weekblad Vrij Nederland? 1)

Ja


2. Deelt u zijn analyse dat het kabinet visie ontbeert en last heeft van twee kapiteins op één schip? Zo ja, wie van u tweeën is de echte kapitein op het schip?

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft niet gesteld dat het kabinet visie ontbeert. Hij heeft in het interview slechts geduid op het verschil dat bestaat tussen het presidentiële systeem in de Verenigde Staten en het staatsrechtelijke systeem in Nederland, met een langjarige praktijk van coalitiekabinetten. Binnen het Nederlandse bestel spreekt het voor zich dat er één minister-president is.


3. Bent u het eens met de analyse van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat het gebrek aan visie, dan wel het op goede wijze uitdragen daarvan, een effect is van het calvinisme dat het kabinet beheerst? Zo nee, wat is volgens u dan de oorzaak van het ontbreken van een voor de burgers herkenbare visie bij het kabinet?

Zie het antwoord op vraag 2. De minister haalt in het interview het calvinisme aan in relatie tot hard werken aan de verdere uitwerking van het beleidsprogramma.


1) Vrij Nederland, 16 juni 2009