UMC Utrecht


Besluit over kinderhartcentra uitgesteld

De leden van de vaste Kamercommissie van VWS hebben minister Klink (VWS) verzocht om een plenair debat over de toekomst van de kinderhartcentra. Dit debat zal na de zomer plaatsvinden. Het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht voelt zich hierdoor zeer gesteund in haar actie om het Kinderhartcentrum open te houden. Ook de patiëntenorganisatie PAH steunt de zienswijze van het UMC Utrecht. De PAH wil dat vier van de zes centra open blijven, te weten Leiden, Rotterdam, Groningen en Utrecht.

De commissieleden hebben de minister gevraagd om voor het plenair debat geen onomkeerbare stappen te zetten. Over de voorgenomen sluiting van het kinderhartcentrum in Utrecht zijn door bijna alle fracties vragen gesteld.

Het UMC Utrecht zet haar actie om het kinderhartcentrum open te houden dan ook voort. "Hoewel we het met de Minister eens zijn dat concentratie van zorg op termijn goed is voor de kwaliteit, vinden we de keuze voor de wijze waarop dat moet worden vormgegeven niet goed voor onze patiënten. Wij voelen ons verantwoordelijk voor een goede zorg in de regio's Midden en Zuid-Oost Nederland en denken dat die door dit voorgenomen besluit in het geding is", licht hoofd kindergeneeskunde prof.dr Wietse Kuis toe. Mede door het samenwerkingsverband met het UMC St Radboud in Nijmegen voldoet het UMC Utrecht aan alle door de Minister gestelde eisen.

In april zijn de kinderhartcentra van UMC Utrecht en UMC St. Radboud een samenwerkingsverband aangegaan. Binnen het samenwerkingsverband van het kinderhartcentrum Utrecht-Nijmegen is afgesproken dat álle cardiochirurgische ingrepen en catheterinterventies bij patiënten met aangeboren hartafwijkingen zullen plaatsvinden in het UMC Utrecht. De eerste Nijmeegse patiënten zijn inmiddels in Utrecht geopereerd. In de loop van het jaar zullen alle operaties van Nijmegen worden overgeheveld naar Utrecht.