Eerste Kamer der Staten Generaal

Commissievergaderingen dinsdag 7 juli 2009

6 juli 2009

* 12.00 uur, commissie Financiën (Fin.)


* -
12.30 uur College van Senioren


* 13.30 uur, commissie Economische Zaken (EZ)


* 13.30 uur, commissies Europese Samenwerkingsorganisaties en JBZ-raad


* aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties, commissie JBZ-Raad (JBZ)


* 13.45 uur, commissie Financiën (Fin.)


* 14.00 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)


* 14.15 uur, commissies Justitie en Europese Samenwerkingsorganisaties


* aansluitend aan de vergadering met de commissie voor Justitie, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)


* 14.30 uur, commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)


* 14.45 uur, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)


* 15.15 uur, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)


* 15.30 uur, commissies Justitie en JBZ-Raad


* aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie voor de JBZ-Raad, commissie Justitie (Just.)


* 15.45 uur, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)


* 15.45 uur, commissies Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI) en Verkeer en Waterstaat


* aansluitend aan de vergadering met de commissie voor VROM/WWI, commissie Verkeer en Waterstaat (V&W)


* 16.30 uur, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ)


* 17.00 uur, commissie Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (NAAZ)


* 17.15 uur, commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Europese Samenwerkingsorganisaties