Gemeente Boarnsterhim1e geslaagde inburgeraar Boarnsterhim

De eerste deelnemer aan de Inburgeringscursus in Boarnsterhim is onlangs in een keer geslaagd voor het examen: mevrouw Raraswati uit Wergea. Op woensdagochtend 1 juli feliciteerde wethouder mevrouw De Haan haar namens de gemeente Boarnsterhim,.

Deze groep inburgeraars bestaat uit 12 personen en komt sinds de zomer 2008 twee keer per week bijeen in Grou om zich voor te bereiden op het inburgeringsexamen. Dit examen is voor iedere nieuwkomer in Nederland die niet hier of elders in de E.U. is geboren. De bedoeling is dat deelnemers kunnen aantonen dat ze voldoende weten over de gewoonten en gebruiken in ons land én dat ze de Nederlandse taal goed genoeg beheersen. Deze aspecten komen in de cursus ruimschoots aan bod. Tijdens de cursusperiode volgen de cursisten bovendien een stage, maken een portfolio en leren over werk- en opvoedingssituaties. Deze cursus is sinds 2007 verplicht.

In de gemeente Boarnsterhim begeleidt mevrouw Kleve van Stavoor, met hulp van enkele vrijwilligers, de groep inburgeraars.