Gemeente Geertruidenberg


Maak tijd voor de toekomst!

In gesprek met MKB bedrijven in en om Geertruidenberg.

De komende weken bezoeken adviseurs van Syntens i.s.m. de Kamer van Koophandel een groot aantal kleine en middelgrote industriële bedrijven in en om Geertruidenberg om ze kennis te laten maken met de ondersteuningsmogelijkheden die er bestaan. In deze persoonlijke gesprekken wordt gekeken naar de toekomstplannen en krijgt de ondernemer advies over hoe deze te realiseren. Een hulpmiddel voor ondernemers om kansen en ambities te verzilveren. Bedrijven worden telefonisch benaderd, maar u kunt ook zelf contact opnemen met Syntensadviseur Ron Rosbak op 088 - 444 0 525 (zie ook www.syntens.nl/Adviseurs/Adviseur/Ron-Rosbak.aspx).

Uit onderzoek van studenten aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven blijkt dat veel ondernemers in het MKB niet aan toekomstplannen of vernieuwing toekomen. Andere redenen hiervoor zijn; gebrek aan kennis, geen geld en geen tijd. De provincie zou graag deze bedrijven meer betrekken bij de mogelijkheden voor ondersteuning die er ook voor hen bestaan. Vandaar dat Syntens in samenwerking met de Kamer van Koophandel de komende weken hierover bedrijven benadert in en om Geertruidenberg.

De campagne ToekomstBedrijven

De ToekomstBedrijven is een campagne van Syntens en Kamer van Koophandel om MKB bedrijven te betrekken bij
het bestaande innovatienetwerk voor een beter toekomstperspectief. Vanaf medio 2008 bezoeken Syntensadviseurs in Zuid-Nederland 2000 nieuwe bedrijven om in een persoonlijk gesprek te luisteren naar wat hen drijft en te helpen kansen te realiseren, zelfs in crisistijden. Het project wordt uitgevoerd in overleg met de Kamer van Koophandel en regionale ontwikkelingsmaatschappijen, met financiële steun van de Provincie Noord-Brabant, Limburg, Zeeland en de Europese gemeenschap.

Zie voor meer informatie www.syntens.nl/toekomstbedrijven