KPMG

Crisis noopt bedrijven financiële functie ingrijpend te herzien

06|07|09 - Het onderzoek toont volgens, Fred van der Waa, partner bij KPMG Financial Management, aan dat de noodzaak tot verandering dringender is dan ooit te voren.

De financiële functie van bedrijven moet ingrijpend worden verbeterd. Vooral op het gebied van forecasting, planning, budgettering en investor relations laat de prestatie van de financiële afdeling van veel bedrijven te wensen over.

Dit blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG onder financieel directeuren van ruim 500 ondernemingen. Ruim 80% van de bedrijven onderkent dat de financiële functie van de ondernemingen onder de maat presteert. "De huidige crisis maakt pijnlijk duidelijk dat de financiële functie er nog altijd onvoldoende in slaagt een structurele bijdrage te leveren aan de sturing van de onderneming en het vertrouwen bij stakeholders", constateert Fred van der Waa, partner bij KPMG Financial Management.

Van der Waa: "Uit eerder onderzoek is gebleken dat de financiële functie meer toekomstgericht zou moeten werken en inzichten en adviezen zou moeten leveren om tot een betere besluitvorming op directieniveau te komen. Op basis van de bevindingen van het huidige onderzoek constateer ik dat dit niet gelukt is. Met de economische crisis van dit moment is er een nog sterkere overtuiging bij de bedrijven dat de situatie moet verbeteren."

Van de onderzochte ondernemingen geeft 75% aan in IT te moeten investeren om sneller en beter te kunnen rapporteren. Van der Waa: "Slecht presterende ondernemingen blijken te veel tijd te besteden aan het verzamelen en bewerken van niet-standaard gegevens waaruit ze waardevolle informatie proberen te verkrijgen voor het management. De huidige economische problemen hebben de noodzaak van het beschikken over de juiste toekomstgerichte informatie op het juiste moment sterk vergroot.

Ondernemingen die hun financiële functie opnieuw vorm willen geven, worden op dit moment echter geconfronteerd met een personeelsprobleem. De grootste belemmering voor het doorvoeren van veranderingen binnen de functie is het vinden en behouden van bekwame financiële professionals. Ruim 50% van de bedrijven blijkt hier tegenaan te lopen. Dit verklaart waarom een meerderheid van de bedrijven zich voor het verkrijgen van de vereiste vaardigheden richt op training en niet op werving. Van de bedrijven vindt 90% ook dat training noodzakelijk is om de communicatie- en beïnvloedingsvaardigheden van de financiële functie te verbeteren."

Het onderzoek toont volgens Van der Waa aan dat de noodzaak tot verandering dringender is dan ooit te voren. "Mijn zorg is wel dat de financiële functies op dit moment dusdanig verdrinken in het analyseren en rapporteren van omzetdalingen en kostenreducties dat ze aan een structurele verbetering voorlopig niet toekomen. Van de onderzochten bedrijven verwacht bijna 80% hier de komende twee jaar vol mee bezig te zijn.

Hoewel ik op dit precaire moment niet pleit voor totale verandering, vind ik wel dat er binnen de financiële functies toch veel gedaan kan worden om ondernemingen beter te ondersteunen in het resterende verloop van de crisis. De huidige financiële functie moet juist nu vooruit kijken en zich richten op het leveren van accurate en toekomstgerichte informatie. Men kan niet wachten tot het einde van de crisis alvorens dit tot stand te brengen."