Project Gemeente Westland

herstructurering bedrijventerrein De Woerd

1,3 miljoen voor herstructurering bedrijventerrein De Woerd Publicatiedatum: 06-07-2009

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland heeft een bedrag van EUR 1,3 miljoen beschikbaar gesteld voor de herstructurering van bedrijventerrein De Woerd in Naaldwijk. Hiermee komt de uitvoering van het herinrichtingsplan van dit bedrijventerrein een stuk dichter bij. Voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie is dat de gemeente Westland eenzelfde bedrag investeert.

De ruimtedruk in Westland is groot. Door te investeren in verouderde bedrijventerreinen kunnen deze worden behouden en hoeven ze niet te worden vervangen. Hierdoor blijft het glasareaal behouden. Daarnaast wordt geprobeerd ruimtewinst te boeken bij herstructurering. De Woerd is het tweede bedrijventerrein in Westland dat wordt opgeknapt. Eerder kende de provincie EUR 800.000 toe voor de herstructurering van bedrijventerrein Kwintsheul. De uitvoering van deze werkzaamheden is in volle gang.

Extra parkeerplaatsen

Bedrijventerrein De Woerd zal opnieuw worden bestraat, met aandacht voor groen. Daarnaast komen er extra parkeerplaatsen in het openbaar gebied. De uitvoering zal starten in de loop van 2010, aansluitend op de rioleringswerkzaamheden. De komende periode wordt een financieringsvoorstel opgesteld voor de gemeenteraad.

Kwaliteitsimpuls

Wethouder Duijvestijn van Economische Zaken is verheugd over de subsidietoewijzing. "Hiermee kunnen we De Woerd een belangrijke kwaliteitsimpuls geven en kan het terrein nog eens veertig jaar mee. De subsidie is ook een beloning voor de ondernemers, die zich samen met de gemeente voor dit plan hebben ingezet."